Marszałek Województwa Mazowieckiego, Pan Adam Struzik, zaprasza do udziału w kolejnej edycji konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego, którego organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Konkurs cieszy się wieloletnią tradycją. Stanowi uhonorowanie pracy i talentu ludzi wybitnych, zaangażowanych w rozwój oraz promocję naszego regionu, a także w osiągnięciaw dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony szeroko pojętej kultury.

Każdego roku organizacje pozarządowe zgłaszają do konkursu kandydatury osób, których działalność twórcza, charytatywna czy społeczna, rozsławia region nie tylko w kraju, ale też poza jego granicami. Przy tej okazji dziękuję wszystkim organizacjom pozarządowym, które każdego roku nominują do Nagrody nietuzinkowe osobowości. Samo zgłoszenie do konkursu uważam za pewne osiągnięcie, świadczące o zasługach na rzecz społeczności lokalnej. Proszę więc o równie wspaniałe jak dotychczas kandydatury w tym roku. Podobnie jak w latach ubiegłych spośród nominowanych zostanie wyłonionych 10. laureatów, którzy podczas uroczystej gali otrzymają pamiątkową statuetkę oraz nagrodę pieniężną w wysokości 10 000 zł netto.

Zachęcamy do zgłaszania swoich kandydatów oraz prosimy o rozpropagowanie idei konkursu w środowiskach lokalnych. Zależy nam, aby docenić i wyróżniać osoby niepospolite, które z potrzeby serca działają na rzecz wspólnoty mazowieckiej.

Szczegółowe warunki i tryb postępowania konkursowego zostały określone w Regulaminie zatwierdzonym Uchwałą Nr 118/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 maja 2012 roku zmienionej Uchwałą 56/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 15 czerwca 2015 r. oraz uchwałą nr 87/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Wnioski należy składać na odpowiednich formularzach zgłoszeniowych:

zgodnie z załącznikami do Uchwały Nr 421/35/19 Zarządu Województwa Mazowieckiego z 2 kwietnia 2019 r.
w sprawie ogłoszenia XX edycji konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego, z dopiskiem: XX EDYCJA KONKURSU NAGRODA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO w nieprzekraczalnym terminie:

  • pocztą do 28 czerwca 2019 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Kultury, Promocji i Turystyki, ul. Brechta 3, 03–472 Warszawa,
  • lub osobiście do 28 czerwca 2019 roku w sekretariacie Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
    ul. Brechta 3
    ,Warszawa, do godz. 15.00.

Szczegółowe informacje na temat Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego znajdują się na stronach internetowych: www.mazovia.pl oraz www.nagroda.mazovia.pl.


 Regulamin konkursu

pobierz

 
powróć