Uchwałą nr 92/19 z dnia 18 czerwca 2019 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego rozstrzygnął nabór wniosków o udzielenie dotacji w 2019 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego i podjął decyzję o wyborze wniosków i udzieleniu dotacji 83 podmiotom w łącznej kwocie 6 000 000 zł.

Dodatkowe 10 dotacji
Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 149/19 z dnia 10 września 2019 r. udzielił dodatkowych 10 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego, a także w 4 przypadkach zwiększył wysokość przyznanych dotacji. Jeżeli przyznana kwota dotacji jest niższa od wnioskowanej, a wnioskodawca podejmuje się realizacji zadania, wówczas dopuszczalne jest zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania, z zastrzeżeniem, iż procentowy udział dotacji w kosztach całkowitych zadania nie może być wyższy od zadeklarowanego we wniosku. Informacje dotyczące aktualizacji dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy, wnioskodawcy otrzymają w formie pisemnej. Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania, na które przyznana została dotacja, uregulowane zostaną w umowie zawartej pomiędzy województwem a podmiotem, który otrzymał dotację.

Aktualizacja
Uchwałą nr 211/19 z dnia 19 listopada 2019 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego zmienił uchwałę nr 92/19 rozstrzygającą nabór wniosków o udzielenie dotacji w 2019 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego, zmienioną uchwałą nr 149/19. W uchwale uwzględniono oszczędności wynikające ze złożonych rezygnacji z dotacji oraz z zawarcia umów na niższe kwoty dotacji.

Szczegółowe informacje
Informacji dotyczących naboru udzielają pracownicy Wydziału ds. Tworzenia Przestrzeni Kulturowej i Turystycznej w Departamencie Kultury, Promocji i Turystyki:
Katarzyna Mielczarska-Sitek, tel. (22) 59 79 522, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Emilia Walczak, tel. (22) 59 79 521, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Piotr Ptasiński, tel. (22) 59 79 230, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Aleksandra Malenta, tel. (22) 59 79 119, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Uchwała zmieniająca uchwałę o rozstrzygnięciu naboru

pobierz

Rozstrzygnięcie naboru po aktualizacji

pobierz

 

powróć