Zarząd Województwa Mazowieckiego na posiedzeniu 4 maja br. przyznał dodatkowe środki na dofinansowanie 28 ofert z listy rezerwowej (zatwierdzonej przez Zarząd na posiedzeniu 2 marca br.), które wcześniej nie otrzymały dotacji z uwagi na wyczerpanie się środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych w celu przeciwdziałania COVID-19 w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne” w 2021 roku.  
Oferenci, którym przyznano środki na realizację zadań, zostaną o tym poinformowani odrębną korespondencją, w celu aktualizacji ofert oraz przesłania dokumentacji niezbędnej do przygotowania umów.

Oferty z listy rezerwowej wybrane do dofiansowania - COVID-19

pobierz

Informacje niezbędne do przygotowania umowy

pobierz

 


 

powróć