Zarząd Województwa Mazowieckiego 9 sierpnia 2022 r. przyjął uchwałę nr 1271/342/22 w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie umów o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m.st. Warszawy pn. „Mazowsze dla Młodzieży” przez Województwo Mazowieckie oraz udzielenia pełnomocnictwa do ich podpisywania.

Zgodnie z § 5 ust. 8 Regulaminu udzielania i przekazywania pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów  i Dzielnic m. st. Warszawy pn. „Mazowsze dla Młodzieży”, podstawą udzielenia pomocy finansowej jest zawarta pomiędzy Województwem a Beneficjentem Umowa dotacji, która określa szczegółowe warunki udzielania i rozliczania pomocy finansowej.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Departamentu Organizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:
  • Patrycja Domańska-Sosińska, tel. 22 597 96 58
  • Marzena Kuchta, tel. 22 437 94 74

Załącznik do uchwały - Umowa o udzielenie pomocy finansowej

pobierz
 
powróć