Fundacja Banku Ochrony Środowiska zaprasza młodzież w wieku 10-19 lat oraz ich nauczycieli ze szkół i domów kultury ą do udziału w konkursie organizowanym przez Fundację i Pocztę Polską.
W konkursie co roku poruszane są ważne społecznie tematy. Konkurs nie tylko edukuje młodzież, ale stwarza jej również możliwość wypowiedzi i dyskusji. Trzecia odsłona konkursu organizowana pod hasłem „Przywróćmy tradycyjne sady" poświęcona jest tematyce ratowania starych odmian drzew owocowych, a tym samym zwiększania różnorodności biolo-gicznej polskiej przyrody.
Konkurs patronatami objęli: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem.


„Świat oczami młodych" to jedyna okazja do samodzielnego zaprojektowania znaczków! Trzy najlepsze prace, nazwiska ich autorów oraz nazwy placówek, z których pochodzą znajdą się na znaczkach okolicznościowych, które zostaną wpro-wadzone do obiegu jesienią 2019 roku.
Celem konkursu jest stworzenie projektów znaczka pocztowego, które przedstawiają sady ze starymi odmianami drzew owocowych. uprawiane metodami ekologicznymi ograniczającymi negatywny wpływ na środowisko, zgodnie z ideą „Przywróćmy tradycyjne sady".
Tegoroczna odsłona konkursu jest także wsparciem dla innego projektu Fundacji BOŚ pn. „Tradycyjny Sad", w którym szkoły mogą się ubiegać o granty na założenie mini sadu z tradycyjnymi odmianami grusz. Wszelkie informacje o projek-cie „Tradycyjny Sad" znajdują się na stronie łradycyjnysad.pl. do którego szkoły cały czas mogą się zgłaszać - rejestracja trwa do 28 lutego br.
Zarówno konkurs „Świat oczami młodych" oraz projekt „Tradycyjny Sad" zainspirują młodzież do zaintereso¬wania się tematyką zwiększania różnorodności biologicznej przyrody, co w dłuższej perspektywie wpłynie na proekolo¬giczne postawy i wybory młodych ludzi.

Rejestracja placówek trwa do 19 marca 2019 roku. Z kolei na prace konkursowe są przyjmowane do do 14 maja 2019 roku.

Więcej informacji na stronie 

powróć