Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta i Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności realizują wspólnie projekt szkoleniowy “AKADEMIA STREETWORKINGU”. Program składa się z cyklu szkoleń w zakresie stosowania w pracy metody streetworkingu i przeznaczony jest dla kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej oraz pracowników organizacji pozarządowych, zatrudnionych na stanowiskach takich jak: pracownik socjalny, starszy pracownik socjalny, specjalista pracy socjalnej, starszy specjalista pracy socjalnej, starszy specjalista pracy socjalnej koordynator, główny specjalista posiadający II stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny, którzy już prowadzą działania na rzecz osób bezdomnych lub chcą się specjalizować w obszarze streetworkingu z osobami bezdomnymi.

 

O szkoleniu

Głównym celem szkolenia jest podniesienie kompetencji i wiedzy pracowników socjalnych - pomocy społecznej oraz pracowników organizacji pozarządowych - zdobycie przez nich umiejętności w zakresie stosowania w pracy metody streetworkingu.

Streetworking jest formą pracy socjalnej, która powinna być prowadzona przez odpowiednio przygotowanych i przeszkolonych pracowników. Stanowi pierwszy element kompleksowego systemu pomocy osobom bezdomnym i daje największe szanse na integrację społeczną i zawodową. Wykorzystanie przez kluczowych pracowników instytucji pomocy integracji społecznej tej metody w pracy z bezdomnymi pozwoli na zwiększenie działań pomocowych dzięki dotarciu do osób wcześniej nie objętych wsparciem pozostających w bezdomności ulicznej

Szkolenie składa się z 4 dni szkoleniowych w systemie zjazdowym 2 razy w miesiącu po 2 dni, w godzinach 9:00 -18:00 zgodnie z regulaminem. Łączna liczba godzin dydaktycznych przeznaczonych na realizację 4-dniowego szkolenia wynosi 32 godzin. Szkolenie oprócz podstaw teoretycznych posiada komponent praktyczny wyjścia w teren gdzie uczestnicy będą mogli zweryfikować zdobytą wiedzę. Szkolenie prowadzą specjaliści z zakresu pracy z osobami bezdomnymi w tym Piotr Olech, Anna Adamczyk oraz Mariusz Wojtowicz, a uczestnicy szkolenia po pozytywnym zaliczeniu testu końcowego otrzymują certyfikaty.

ZKOLENIE JEST BEZPŁATNE

 

Zagadnienia poruszane/omawiane na szkoleniu:

  1. Bezdomność i wykluczenie społeczne
  2. System pomocy osobom bezdomnym
  3. Metodyka pracy metodą streetworkingu
  4. Komunikacja w pracy streetworkera
  5. Współpraca ze służbami i innymi podmiotami
  6. Zachowania bezpieczne
  7. Praktyczne aspekty pracy metodą streetworking (w terenie)
  8. Podstawy etyczne

 

Termin i miejsce szkolenia:

2-3 kwietnia 2019 oraz 9-10 kwietnia 2019

Miejsce szkolenia: WARSZAWA – dokładna lokalizacja będzie podana po zakwalifikowaniu się na szkolenie.
Osoby spoza miejsca szkolenia (od 50 km) będą zapewniony nocleg i zwrócone koszty dojazdu podróży komunikacją publiczną w wysokości do 40 zł - cena z jeden przejazd (więcej patrz regulamin).

 

Zgłoszenia

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu Państwa Pracownika należy uzupełnić formularz rekrutacyjny: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiUb_ZQ5_ph66s5sYAdrB9dMOTjHFgMeg4KWJPgtHSiTuimQ/viewform

Regulamin rekrutacji uczestników: http://www.bratalbert.org/files/brat_albert/pdf/AS%20regulamin%20rekrutacji.pdf

Aneks nr 1: http://www.bratalbert.org/files/brat_albert/ogloszenia/przetargi/akademia%20streetworkingu/AS%20Regulamin%20rekrutacji%20z%20aneksem%20nr1.pdf

Zgłoszenia można przesyłać do 22 marca. Liczba miejsc ograniczona!

25 marca zostanie podana informacja o osobach zakwalifikowanych na szkolenie. Osoby, które zakwalifikują się na szkolenie proszone będą o przesłanie zeskanowanego zgłoszenia z podpisem do 27 marca (o przyjęciu decydować będzie kolejność odesłanych dokumentów). Liczba miejsc: 30.

Więcej informacji : Tomasz Zgliński tel: 500 343 466 e-mail; szkoleniapfwb@gmail.com

Projekt wdrożeniowy finansowany w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

 
Całkowity koszt projektu: 1 024 275,00  zł

Dofinansowanie z UE: 863.258,97 zł
 
Działanie: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna
 
Lider: Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta
 

Partner: Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności
 
powróć