Zarząd Główny Polskiego Związku Głuchych w terminie od 1maja 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. realizuje projekt „Cicha kultura – edukacja, nauka i rozwój” w ramach Programu Edukacja Kulturalna.

Projekt ten realizowany jest dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

W ramach projektu Cicha kultura –edukacja, nauka i rozwój realizowane będą warsztaty fotograficzne, filmowe oraz kulturalno–historyczne. Uczestnicy będą mieli możliwość wyjazdu do jednego z 6 miast (Warszawa, Kraków, Wrocław, Lublin, Szczecin, Gdańsk), gdzie przy pomocy urządzeń fotograficznych i filmowych powstaną materiały multimedialne o najważniejszych zabytkach i kulturze danego miasta z tłumaczeniem na PJM.

Celem projektu jest przede wszystkim wsparcie działania edukacyjno-animacyjnego, stymulującego kreatywność i aktywizującego twórczo uczestników, poprzez podnoszenie wiedzy osób niesłyszących w dziedzinie kultury i dziedzictwa narodowego, poznanie zabytków wymienionych miast, które stanowią elementarną część naszej kultury narodowej a także nabycie umiejętności praktycznych obsługi aparatu fotograficznego oraz kamery.

Rezultatem projektu ma być przede wszystkim zwiększenie wiedzy i świadomości osób z niepełnosprawnością słuchu na temat kultury i historii, a także:

  • nabycie umiejętności posługiwania się profesjonalnie aparatem fotograficznym i kamerą,
  • nabycie umiejętności obróbki zdjęć i montażu filmowego,
  • pobudzenie kreatywności i zwiększenie aktywności twórczej poprzez uczestnictwo
  • w warsztatach praktycznych i teoretycznych,
  • korzystanie z zajęć w języku zrozumiałym dla osób z niepełnosprawnością słuchu,
  • zaznaczenie obecności i potrzeb kulturalnych środowiska osób niesłyszących,
  • powstanie materiału po warsztatowego, który zostanie udostępniony dla beneficjentów pośrednich zadania.

Główne działania w projekcie:

przeprowadzenie merytorycznych i praktycznych warsztatów filmowych i fotograficznych,

przeprowadzenie warsztatów historycznych,

przeprowadzenie praktycznych ćwiczeń z fotografii i nagrywania filmów podczas plenerowych warsztatów organizowanych w 6 miastach,

przeprowadzenie warsztatów z montażu zgromadzonego materiału,

nagranie materiałów w wersji multimedialnej połączone z warsztatami językowymi z PJM.

Dodatkowe informację dostępne są na stronie www.pzg.org.pl, zapisy: biuro@pzg.org.pl.

powróć