DOZ Fundacja dbam o zdrowie od 8 lat wspólnie z innymi organizacjami pozarządowymi pomaga w zakupie leków, organizując Konkurs Grantowy „Razem Możemy Więcej”. Corocznie dzięki projektowi  grantowemu i uczestniczącym w nim organizacjom pomoc otrzymują tysiące osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. W dotychczasowych edycjach przekazano potrzebującym ponad 18 mln zł na zakup leków i produktów leczniczych. Pomimo wielu działań pomocowych prowadzonych przez różne instytucje, niewykupywanie recept, brak środków na skuteczne leczenie, przerywanie terapii są wciąż bardzo istotnym problemem społecznym.
 
Pula środków przeznaczona na realizację IX edycji: 1 milion złotych.
Maksymalne dofinansowanie do jednego projektu: 100.000,00 zł.
Jedna organizacja może otrzymać dofinansowanie na jeden projekt.
Termin składania wniosków: do 31 stycznia 2020 roku do godz. 23:59

Sposób aplikowania: wniosek i dokumenty prosimy wysyłać na adres e-mail: grant@fundacja.doz.pl

 

Szczegółowe informacje, w tym Regulamin Konkursu, dostępne na stroniehttps://dozfundacja.pl/granty
 

 
powróć