Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu skierowanym do przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji samorządowych, lokalnych liderów, oraz do osób które chcą zdobyć wiedzę w zakresie planowanego szkolenia.Spotkanie poświęcone zostanie tematyce: Rozwój przez innowacje oraz budowanie marki i wizerunku ngo. Inspiracje dla działań dla NGO i odbędzie się w dniu 29.12.2020 r. (wtorek) o godzinie 12.00.

Podczas spotkania zaprezentowane zostaną zagadnienia w zakresie nowatorskich podejść do projektów społecznych, umiejętności bardzo dobrego rozpoznania potrzeb i uwarunkowań odbiorców i ich otoczenia, sposoby planowania projektu innowacyjnego. Dodatkowo omówione zostaną projekty innowacyjne jako przykłady realizacji nowych działań i pomysłów dla organizacji, a także sposób szukania inspiracji dla swoich działań, dla naszych organizacji, w tym aktywizacji członków naszej grupy do podejmowania nowych wyzwań. Spotkanie uzupełnione zostanie o informację w zakresie możliwości rozwoju i budowy silnych organizacji pozarządowych, wskazane zostaną kierunków możliwości pozyskiwania funduszy zewnętrznych, przedstawiony podstawowy zostanie zakres budowy i kreowania marki, Kreowanie wizerunku społeczności lokalnej i organizacji, strategie marketingowe organizacja pozarządowych, kampanie społeczne, komunikacja społeczna w organizacji). Prezentacja procesu budowy marki i promocji ngo.

Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu.

Dla osób chcących wziąć udział w szkoleniu, prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego (dostępny pod adresem www.razemdlaradomki.pl/images/lokalnianimatorzy/formularz_innowacje.doc) w terminie do dnia 29.12.2020 r. do godziny 10.00 na adres zarzad@razemdlaradomki.pl.

Spotkanie poprowadzi: Aleksandra Jarocka - założycielka i trenerka Alleverse Edukacja Pozaformalna - społecznego przedsiębiorstwa zajmującego się edukacją pozaformalną. W latach 2015 - 2019 pracowała w Migrant Info Point w Poznaniu, zajmując integracją społeczną migrantów i migrantek oraz edukacją na rzecz antydyskryminacji i różnorodności kulturowej. Oprócz pracy w roli koordynatorki projektów, zasiadała także w zarządzie organizacji jako jego członkini. Stypendystka Global-In Fellowship oraz Global Changemakers Network.

Jako trenerka współpracowała m. in. z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza oraz Polskim Forum Migracyjnym, Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, HochDrei e.V. w Poczdamie, a także z Muzeum Imigracji w Sao Paulo (Brazylia).

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Aktywni Animatorzy Społeczności Lokalnych” – zdania dofinansowanego ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

powróć