Badania Klon/Jawor we współpracy z portalem ngo.pl sprawdzają, jak organizacje społeczne radzą sobie działając w warunkach pandemii. W jej wyniku wiele NGO musiało przeformułować swoje działania, zmienić charakter pracy, zawiesić pewne działania lub podjąć nowe. Wiemy, że jej skutki odczuwają wszyscy, także Państwo.
Jak wygląda sytuacja Państwa organizacji?

Bardzo zachęcamy do włączenia się w ważny projekt badawczy i wypełnienia krótkiej ankiety. Im więcej organizacji weźmie w nim udział, tym rzetelniejsza będzie uzyskana diagnoza sytuacji sektora społecznego.

  • Wypełnij ankietę "Organizacje wobec pandemii"
  • Wypełnienie ankiety zajmie ok. 20 min.
  • Wypełniania ankiety nie należy przerywać - po zamknięciu nie będą mogli Państwo wrócić do swoich wyników. Na Państwa odpowiedzi Klon/Jawor czeka do 17 stycznia 2021 r.

Raport z badania będzie dostępny bezpłatnie na stronie fakty.ngo.pl w I kwartale 2021 r. Prowadzone badanie do druga odsłona badania sytuacji NGO w pandemii, pierwsza była prowadzona w maju, a raport z niej jest dostępny tutaj: https://fakty.ngo.pl/raporty/organizacje-pozarzadowe-wobec-pandemii-2020. Tak jak poprzednio, wyniki tego badania będą nagłośnione, a także przekazane kluczowym darczyńcom i decydentom, którzy mogą podjąć działania służące wsparciu organizacji w Polsce.
Jeszcze raz prosimy o włączenie się w ten ważny projekt i wypełnienie ankiety.

W razie pytań w sprawie badania prosimy o kontakt: badania@klon.org.pl
 

powróć