Mapa aktywności lokalnej województwa mazowieckiego

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do współtworzenia mapy aktywności lokalnej województwa mazowieckiego poprzez dodanie swojej organizacji do bazy danych na naszej stronie.

Chcielibyśmy, aby docelowo znalazły się tu dane mazowieckich organizacji aktywnie działających w swoich środowiskach. W szczególności tych  korzystających ze wsparcia finansowego Województwa Mazowieckiego, jak również współpracujących z nim w inny sposób, np. poprzez udział w konsultacjach programu współpracy.

Zdajemy sobie sprawę, że uzupełnianie zawartych w niej danych możliwe jest tylko przy aktywnym udziale samych organizacji pozarządowych. Zachęcamy więc wszystkich do umieszczania i aktualizowania w bazie informacji o działaniach swoich organizacji.

W trosce o aktualność danych wprowadzonych do bazy, co roku przeprowadzana będzie jej aktualizacja. Do każdej organizacji, której dane znajdują się w bazie zwracać się będziemy z prośbą o ich weryfikację i  ewentualną aktualizację.

Aby dodać organizację do bazy, a później mieć możliwość aktualizacji danych należy uzyskać login i hasło, korzystając z formularza poniżej (+Dodaj organizację)


 

Wyszukaj Organizacje Pozarządowe działające na terenie województwa Mazowieckiego

+ Dodaj organizację

Wyszukiwarka organizacji

Wyniki wyszukiwania

Wschodnia Izba Gospodarcza

Status OPP: nie

Forma prawna: Stowarzyszenie zarejestrowane

Miejscowość: Siedlce

Nr KRS lub innego rejestru: 0000226209

NIP: 8212381643

Adres strony internetowej: www.wig-wn.pl

Wschodnia Izba Gospodarcza działa od 2003 roku na obszarze powiatu siedleckiego, obecnie Izba Liczy 48 aktywnych członków. Profilem działalności organizacji jest wszelka aktywność mająca na celu ochronę i reprezentowanie interesów gospodarczych firm członkowskich, promowanie przedsiębiorczości poprzez aktywne uczestniczenie w procesie kształtowania silnego i niezależnego samorządu gospodarczego w naszym regionie we współpracy z samorządem terytorialnym, światem nauki, kultury i mediów, a także instytucjami otoczenia biznesu. Organizujemy konferencje, misje gospodarcze, realizujemy projekty szkoleniowo edukacyjne. Rolą Izby jest również integracja środowiska lokalnego biznesu z samorządem, organizujemy liczne prestiżowe imprezy kulturalne i towarzyskie, takie jak Gala Biznesu, Kolacje Biznesowe czy Rajd Rowerowy Przedsiębiorców Izba rozwija współpracę międzynarodową w ramach podpisanych umów z Białoruską Izbą Przemysłowo - Handlową Oddział w Brześciu, Wołyńską Izbą Przemysłowo – Handlową, Regionalną Fundacją Rozwoju Lokalnego w Brześciu, Brzeskim regionalnym stowarzyszeniem publicznym „ Związek przedsiębiorców, pracodawców i rzemieślników” promując współprace handlowo-inwestycyjne przedsiębiorców Polski i Białorusi. Przy Izbie powołano Koło Artystyczne, które wspiera rozwijanie zdolności młodych artystów, a także Koło Golfistów.

Miejscowość: Siedlce

Ulica: Sokołowska

Nr domu i lokalu: 161 / A1-008

Kod pocztowy: 08-110

Powiat: Powiat siedlecki

Województwo: mazowieckie

Rok powstania: 2003

Telefon: 25 633 47 00

E-mail: sekretariat@wig-wn.pl

Strona www: www.wig-wn.pl


Siedziba dostępna dla osób z niepełnosprawnością: tak

Dane rejestrowe:

Forma prawna: Stowarzyszenie zarejestrowane

Nr KRS lub innego rejestru: 0000226209

REGON: 140021628

NIP: 8212381643

Rok powstania: 2003

Obszary działania organizacji:

  • działalność charytatywna
  • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
  • działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej
  • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  • turystyka i krajoznawstwo

powróć