Mapa aktywności lokalnej województwa mazowieckiego

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do współtworzenia mapy aktywności lokalnej województwa mazowieckiego poprzez dodanie swojej organizacji do bazy danych na naszej stronie.

Chcielibyśmy, aby docelowo znalazły się tu dane mazowieckich organizacji aktywnie działających w swoich środowiskach. W szczególności tych  korzystających ze wsparcia finansowego Województwa Mazowieckiego, jak również współpracujących z nim w inny sposób, np. poprzez udział w konsultacjach programu współpracy.

Zdajemy sobie sprawę, że uzupełnianie zawartych w niej danych możliwe jest tylko przy aktywnym udziale samych organizacji pozarządowych. Zachęcamy więc wszystkich do umieszczania i aktualizowania w bazie informacji o działaniach swoich organizacji.

W trosce o aktualność danych wprowadzonych do bazy, co roku przeprowadzana będzie jej aktualizacja. Do każdej organizacji, której dane znajdują się w bazie zwracać się będziemy z prośbą o ich weryfikację i  ewentualną aktualizację.

Aby dodać organizację do bazy, a później mieć możliwość aktualizacji danych należy uzyskać login i hasło, korzystając z formularza poniżej (+Dodaj organizację)


 

Wyszukaj Organizacje Pozarządowe działające na terenie województwa Mazowieckiego

+ Dodaj organizację

Wyszukiwarka organizacji

Wyniki wyszukiwania

Mszczonowskie WOPR

Status OPP: nie

Forma prawna: Stowarzyszenie zarejestrowane

Miejscowość: Mszczonów

Nr KRS lub innego rejestru: 46

NIP: 8381869815

Adres strony internetowej: Brak

Jesteśmy nowopowstałego stowarzyszeniem na Mazowszu. Zajmiemy się w szczególności obszarami wodnymi, pływaniem i ratownictwem wodnym. Ponadto organizujemy obozy, półkolonie i zajęcia sportowe dla wszystkich grup wiekowych.

Miejscowość: Mszczonów

Ulica: Warszawska

Nr domu i lokalu: 23 /

Kod pocztowy: 96-320

Powiat: Powiat żyrardowski

Województwo: mazowieckie

Rok powstania: 2019

Telefon: 511955283

E-mail: wopr@mszczonow.pl

Strona www: Brak


Siedziba dostępna dla osób z niepełnosprawnością: nie

Dane rejestrowe:

Forma prawna: Stowarzyszenie zarejestrowane

Nr KRS lub innego rejestru: 46

REGON: 383876623

NIP: 8381869815

Rok powstania: 2019

Obszary działania organizacji:

 • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży
 • działalnośc na rzecz organizacji pozarządowych
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
 • ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
 • nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
 • porządek i bezpieczeństwo publiczne
 • promocja i organizacja wolontariatu
 • promocji zatrudnienia i aktywizacja zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
 • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
 • ratownictwo i ochrony ludności
 • turystyka i krajoznawstwo
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

powróć