Mapa aktywności lokalnej województwa mazowieckiego

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do współtworzenia mapy aktywności lokalnej województwa mazowieckiego poprzez dodanie swojej organizacji do bazy danych na naszej stronie.

Chcielibyśmy, aby docelowo znalazły się tu dane mazowieckich organizacji aktywnie działających w swoich środowiskach. W szczególności tych  korzystających ze wsparcia finansowego Województwa Mazowieckiego, jak również współpracujących z nim w inny sposób, np. poprzez udział w konsultacjach programu współpracy.

Zdajemy sobie sprawę, że uzupełnianie zawartych w niej danych możliwe jest tylko przy aktywnym udziale samych organizacji pozarządowych. Zachęcamy więc wszystkich do umieszczania i aktualizowania w bazie informacji o działaniach swoich organizacji.

W trosce o aktualność danych wprowadzonych do bazy, co roku przeprowadzana będzie jej aktualizacja. Do każdej organizacji, której dane znajdują się w bazie zwracać się będziemy z prośbą o ich weryfikację i  ewentualną aktualizację.

Aby dodać organizację do bazy, a później mieć możliwość aktualizacji danych należy uzyskać login i hasło, korzystając z formularza poniżej (+Dodaj organizację)


 

Wyszukaj Organizacje Pozarządowe działające na terenie województwa Mazowieckiego

+ Dodaj organizację

Wyszukiwarka organizacji

Wyniki wyszukiwania

Stowarzyszenie "Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Nowodworskiej Soli Deo"

Status OPP: nie

Forma prawna: Stowarzyszenie zwykłe

Miejscowość: Nowy Dwór Mazowiecki

Nr KRS lub innego rejestru: 29

NIP: 5311706615

Adres strony internetowej: https://zpitsolideo.wixsite.com/nowydwormazowiecki

Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Nowodworskiej Soli Deo jest pierwszym zespołem folklorystycznym w historii miasta Nowy Dwór Mazowiecki . Założony 09 września 2019r przez dyr Józefę Łuszczyńską- pasjonatkę muzyki chóralnej, która od najmłodszych lat pielęgnowała polski folklor. Będąc uczennicą Liceum Pedagogicznego w Płocku należała do zespołu ludowego oraz grała w orkiestrze. Jako doświadczony nauczyciel muzyki okazuje wielkie zamiłowanie w przekazywaniu pasji i tradycji narodowych kolejnym pokoleniom. Ideą założenia zespołu ludowego w Nowym Dworze Mazowieckim jest podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji lokalnej i narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, a także ochrona dóbr kultury i sztuki. Obecnie Zespół skupia osoby dorosłe, młodzież, dzieci z Nowego Dworu Mazowieckiego i okolicznych miejscowości. Adepci sztuki ludowej, zafascynowani folklorem odnaleźli swoje miejsce w Zespole, który składa się z trzech sekcji: CHÓR ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA ZIEMI NOWODWORSKIEJ SOLI DEO Chór Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Nowodworskiej Soli Deo jest chórem mieszanym czterogłosowym. Członkami jego są osoby dorosłe. Repertuar Chóru stanowią głównie utwory ludowe z różnych regionów Polski, a także utwory religijne, patriotyczne, żołnierskie i tzw. okazjonalne. W głównej mierze pieśni ludowe śpiewa się jedno lub dwu-głosowo. Jednak nasz Chór podjął ambitne wyzwanie wykonania opracowań utworów wielogłosowo. DZIECIĘCY ZESPÓŁ TAŃCA LUDOWEGO Dziecięcy Zespół Tańca Ludowego stanowią dzieci w wieku 8-13 lat. Podczas zajęć młodzi adepci polskiej sztuki tanecznej realizują programy artystyczne prezentujące polski folklor i kulturę ludową. W trakcie zajęć poznają polskie tańce narodowe, tańce ludowe i inne, a także uczą się zasad pracy w grupie oraz szacunku wobec innych ludzi. KAPELA ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA ZIEMI NOWODWORSKIEJ SOLI DEO W skład Kapeli Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Nowodworskiej Soli Deo wchodzą: I skrzypce, II skrzypce, klarnet, akordeon. Powstałą kapelę Zespół zatrudnia na czas występów. Zespół międzypokoleniowy stanowi kochającą się, zintegrowaną „RODZINĘ”. Podczas każdej próby Członkowie Zespołu z wielkim uporem zmagają się z przyswajaniem trudnego i ambitnego repertuaru, wciąż idąc na przeciw nowym wyzwaniom. Poprzez piękny repertuar wokalno- muzyczny i taneczny Zespół pragnie poszerzać swoją działalność, promować wartościową sztukę rodzimą w innych krajach. Swoją pracą chce uświadomić młodemu pokoleniu, jak ważne jest pielęgnowanie polskiej tradycji i kultury oraz zaszczepić w nich chęć kontynuowania tego dzieła. Dzięki ciężkiej pracy Dyrygenta, Przedstawiciela Stowarzyszenia, Instruktora oraz Członków, Zespół będzie mógł prezentować możliwie wysoki poziom artystyczny

Miejscowość: Nowy Dwór Mazowiecki

Ulica: Sportowa

Nr domu i lokalu: 66 /

Kod pocztowy: 05-100

Powiat: Powiat nowodworski

Województwo: mazowieckie

Rok powstania: 2019

Telefon: 606-655-482

E-mail: zpitsolideondm@gmail.com

Strona www: https://zpitsolideo.wixsite.com/nowydwormazowiecki


Siedziba dostępna dla osób z niepełnosprawnością: tak

Dane rejestrowe:

Forma prawna: Stowarzyszenie zwykłe

Nr KRS lub innego rejestru: 29

REGON: 384342912

NIP: 5311706615

Rok powstania: 2019

Obszary działania organizacji:

  • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
  • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

powróć