Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę nr 15/22 z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego.

Nabór wniosków w 2022 r. o udzielenie dotacji zostanie przeprowadzony na podstawie nowych zasad.

Informacji dotyczących naboru udzielają pracownicy Wydziału ds. Tworzenia Przestrzeni Kulturowej i Turystycznej w Departamencie Kultury, Promocji i Turystyki:

  • Katarzyna Mielczarska-Sitek tel. (22) 59 79 522, e-mail: katarzyna.mielczarska-sitek@mazovia.pl;
  • Aleksandra Malenta-Kuciak tel. (22) 59 79 119, e-mail: aleksandra.malenta@mazovia.pl;
  • Piotr Ptasiński tel. (22) 59 79 230, e-mail: piotr.ptasinski@mazovia.pl;
  • Emilia Walczak tel. (22) 59 79 521, e-mail: emilia.walczak@mazovia.pl.

 

Uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego

pobierz


Załącznik do uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego

pobierz


 

powróć