Mapa aktywności lokalnej województwa mazowieckiego

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do współtworzenia mapy aktywności lokalnej województwa mazowieckiego poprzez dodanie swojej organizacji do bazy danych na naszej stronie.

Chcielibyśmy, aby docelowo znalazły się tu dane mazowieckich organizacji aktywnie działających w swoich środowiskach. W szczególności tych  korzystających ze wsparcia finansowego Województwa Mazowieckiego, jak również współpracujących z nim w inny sposób, np. poprzez udział w konsultacjach programu współpracy.

Zdajemy sobie sprawę, że uzupełnianie zawartych w niej danych możliwe jest tylko przy aktywnym udziale samych organizacji pozarządowych. Zachęcamy więc wszystkich do umieszczania i aktualizowania w bazie informacji o działaniach swoich organizacji.

W trosce o aktualność danych wprowadzonych do bazy, co roku przeprowadzana będzie jej aktualizacja. Do każdej organizacji, której dane znajdują się w bazie zwracać się będziemy z prośbą o ich weryfikację i  ewentualną aktualizację.

Aby dodać organizację do bazy, a później mieć możliwość aktualizacji danych należy uzyskać login i hasło, korzystając z formularza poniżej (+Dodaj organizację)


 

Wyszukaj Organizacje Pozarządowe działające na terenie województwa Mazowieckiego

+ Dodaj organizację

Wyszukiwarka organizacji

Wyniki wyszukiwania

Stowarzyszenie Twórczego Rozwoju Malowany Młyn

Status OPP: nie

Forma prawna: Stowarzyszenie zarejestrowane

Miejscowość: Pacyna

Nr KRS lub innego rejestru: 0000724866

NIP: 9710725668

Adres strony internetowej: www.malowanymlyn.pl

Stowarzyszenie to grupa osób - przyjaciół, bliższych i dalszych znajomych, członków rodziny, które mają wspólne zainteresowania, wspólny cel. Spotkaliśmy się zatem: malarka z poetką, prawniczką, pisarką, reżyserem, filozofem, kobietą czynu, muzykiem, pisarzem, scenografką, śpiewaczką, instrumentalistką, fotografem, podróżnikiem, bankowcem…Spotkaliśmy się, bo chcemy żyć twórczo, widzieć piękniej, inspirować działania kulturalne o niekonwencjonalnym charakterze, rozwijać talenty, pasje i wyobraźnię artystyczną, rozwiązywać problemy w sposób niestandardowy, dostrzegać wartość upowszechniania oraz ochrony dziedzictwa kulturowego, budować przestrzeń kultury artystycznej.

Stowarzyszenie na Rzecz Zabytków Fortyfikacji Pro Fortalicium , Koło Terenowe Przedmoście Warszawa

Status OPP: nie

Forma prawna: Stowarzyszenie zarejestrowane

Miejscowość:

Nr KRS lub innego rejestru: 0000070923

NIP: 4980175703

Adres strony internetowej: http://www.przedmoscie.warszawa.pl/ , http://www.profort.org.pl/

Nasze stowarzyszenie jest jedyną na Mazowszu jednostką prawną mającą w swym statucie ochronę pozostałości budownictwa wojskowego, zaś nasze koło terenowe powstało wyłącznie w celu badania, dokumentowania oraz ochrony umocnień pozycji Przedmościa Warszawa z lat 1915-1944. Ochroną zabytków budownictwa wojskowego pozycji Przedmoście Warszawa zajmujemy się od roku 2006,( wcześniej w latach 2000-2005 robilismy to w Towarzystwie Przyjaciół Fortyfikacji) w tym czasie udało nam się odrestaurować trzy żelbetowe budowle obronne- dwie z roku 1941 oraz jedną z roku 1915. Przez 12 lat działalności naszego koła terenowego udało nam się odzyskać ze złomowisk i odkupić od osób prywatnych wiele elementów umocnień polowych które naprawione i ukompletowane corocznie eksponujemy podczas imprez plenerowych na Dąbrowieckiej Górze, w Wesołej oraz Wiązownie. Jest to jedyna szansa dla mieszkańców poznania historii, planów, konstrukcji oraz zasad działania umocnień pozycji Przedmoście Warszawa oraz rzetelnej historii walk o Przedmoście w latach 1920 i 1944. Wydaliśmy trzy publikacje książkowe oraz kilkanaście artykułów prasowych o konstrukcji umocnień i dzieje walk o jej przełamanie.

Fundacja Polska Akademia Jeździecka

Status OPP: nie

Forma prawna: Fundacja

Miejscowość: M. st. Warszawa

Nr KRS lub innego rejestru: 0000680064

NIP: 5213783170

Adres strony internetowej: www.paj.com.pl

Polska Akademia Jeździecka została powołana w celu popularyzacji sportów konnych, budowania marki polskiego jeździectwa oraz promocji polskiego jeździectwa i hodowli. Działania akademii kierowane są do wszystkich, którzy interesują się tematyką związaną z użytkowaniem i hodowlą koni- niezależnie od wieku.

Stowarzyszenie Gramy Razem

Status OPP: nie

Forma prawna: Stowarzyszenie zarejestrowane

Miejscowość: M. Radom

Nr KRS lub innego rejestru: 0000556666

NIP: 7962967950

Adres strony internetowej: sgr24.pl

Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla prowadzenia działalności społecznie użytecznej, mającej na celu rozwój i postęp działań m.in. w sferach edukacyjnych, ekologicznych, sportowych i kulturalnych. Obok realizacji wielu pikników, imprez integracyjnych, turniejów sportowych, programów profilaktycznych czy spotkań dla seniorów zajmuje się także działalnością wydawniczą, czego efektem są m.in. publikacje zatytułowane "Kolumbowie Radomskiego Futbolu" czy "Futbol Radomia Dawnych Lat 1908-1918-1945"

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z AUTYZMEM "ODZYSKAĆ WIĘZI"

Status OPP: tak

Forma prawna: Stowarzyszenie zarejestrowane

Miejscowość: M. Płock

Nr KRS lub innego rejestru: 0000215754

NIP: 7742826064

Adres strony internetowej: www.autyzmpomoc.org

Diagnozy i terapie w Płocku dla osób ze spektrum autyzmu oraz osób z innymi dysfunkcjami. Terapie: behawioralna, Integracji Sensorycznej, psychologiczna,logopedyczna, Tomatis dla dzieci i dorosłych, TUS, rehabilitacja ruchowa, arteterapia, neurokinezjologia. Zajęcia dodatkowe: nauka kodowania, świetlica, kolonie, wycieczki Zajęcia dofinansowane. Subkonta 1%.

Stowarzyszenia: Sochaczewskie Wieczory Literackie ,,Atut,,

Status OPP: nie

Forma prawna: Stowarzyszenie zwykłe

Miejscowość: Sochaczew

Nr KRS lub innego rejestru: 10

NIP: 8371836949

Adres strony internetowej: nie dotyczy

Jesteśmy Stowarzyszeniem Sochaczewskie Wieczory Literackie ,,Atut,, Nieodpłatnie tworzymy , promujemy i edukujemy poprzez poezję i literaturę, historię naszego narodu, Integrujemy i reintegrujemy środowisko lokalne wielopokoleniowe., podnosimy jakość życia pensjonariuszom Domu Opieki, wspieramy wychowanki Młodzieżowego Ośrodka Opiekuńczego, odwiedzamy z poezją przedszkola w Powiecie Sochaczewskim. Poprzez organizowanie wydarzeń poetycko - muzycznych staramy się dotrzeć różnorodnością tematyki poezji do odbiorców bez ograniczeń wiekowych wpływając na ich świadomość narodową , obywatelską,kulturową i historyczną. Chcemy uwrażliwić wszystkie grupy społeczne na poszanowanie człowieka. Nasze wydarzenia ponad wszystko są sposobem na spędzenie czasu w sposób kulturalny i zaangażowany społecznie. Jesteśmy otwarci na współpracę z innymi podmiotami, które podejmują działania oddolne. Chętnie współpracujemy z władzami samorządowymi. Tworzenie poezji i organizowanie spotkań poetycko - muzycznych powoduje nie tylko nasz rozwój ale również środowisk do których docieramy.

MMKS Jutrzenka Płock

Status OPP: nie

Forma prawna: Stowarzyszenie zarejestrowane

Miejscowość: M. Płock

Nr KRS lub innego rejestru: 15/2005

NIP: 7742293432

Adres strony internetowej: jutrzenkaplock.pl

Miejski Młodzieżowy klub sportowy Jutrzenka Płock zajmujący się piłka ręczną Kobiet

Dorosłe Anioły

Status OPP: nie

Forma prawna: Stowarzyszenie zwykłe

Miejscowość: Mała Wieś

Nr KRS lub innego rejestru: EK-II.512.45.20

NIP: 7743244275

Adres strony internetowej: www.dorosleanioly.pl

Jesteśmy grupą rodziców myślących o dzieciach niepełnosprawnych i ich przyszłości, co będzie jak skończą szkołę, dorosną,jak będzie wyglądać ich życie. Powstaliśmy z myślą o zapewnieniu dorosłym dzieciom niepełnosprawnym różnych form pomocy terapeutycznej i organizacji życia w społeczeństwie oraz rozwijania ich zainteresowań. Nasze anioły te małe i większe kiedyś staną się dorosłymi aniołami, którym trzeba pomóc odnaleźć się i żyć w świecie ludzi dorosłych i my właśnie zamierzamy to robić.

Stowarzyszenie

Status OPP: nie

Forma prawna: Stowarzyszenie zwykłe

Miejscowość: Garbatka-Letnisko

Nr KRS lub innego rejestru: Nr. 21 rejestr

NIP: 8121918907

Adres strony internetowej: muzyk-com.pl

Cele Stowarzyszenia to: 1. Działania na rzecz rozwoju twórczości muzycznej oraz sztuk pokrewnych 2. Promowanie młodych talentów oraz artystów lokalnych i szeroko pojętej działalności artystycznej 3. Inicjowanie, propagowanie oraz wspieranie wszelkich przedsięwzięć kulturowych, związanych z muzyką 4. Upowszechnianie muzyki w jej wielorakiej formie i funkcji społecznej 5. Promocja regionu poprzez działalność artystyczną 6. Popularyzacja różnych stylów i odmian muzyki w tym regionalnych 7. Wspieranie członków stowarzyszenia w realizacji zamierzeń artystycznych

Stowarzyszenie PRO MUSICA ORGANA

Status OPP: tak

Forma prawna: Stowarzyszenie zarejestrowane

Miejscowość:

Nr KRS lub innego rejestru: 0000004657

NIP: 6342414191

Adres strony internetowej: www.spmo.pl

Działalność w zakresie kultury i edukacji kulturalnej. Promocja organów i muzyki organowej, a także innych form muzykowania społecznego.

powróć