logo konkursu, stylizowany napis mazowieckie barwy wolontariatu

Mazowieckie Barwy Wolontariatu – nagrody przyznano

Mazowsze pełne jest ludzi z ogromną empatią, wrażliwych i działających na rzecz innych. Część z nich mogliśmy poznać jako laureatów konkursu Mazowieckie Barwy Wolontariatu.

Korpus Solidarności

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu zaprasza instytucje i organizacje angażujące wolontariuszy do zapoznania się z działaniami Stowarzyszenia podejmowanymi w ramach nowego programu Korpus Solidarności.

Informacja o możliwość składania ofert na „małe dotacje” w obszarze „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”

W dniu 3 września 2019 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył kwotę 50 000,00 zł na dofinansowanie zadań w obszarze „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób” na zadanie „Wsparcie ponadlokalnych systemów pozyskiwania, magazynowania dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Środki zostaną rozdysponowane w trybie pozakonkursowym (tzw. „małe dotacje”) w ramach art. 19a u ...

Zapraszamy organizacje pozarządowe na spotkania informacyjno-konsultacyjne

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych, dotyczących aktualnie najważniejszych kwestii w zakresie współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi. Spotkania odbędą się w II połowie października w siedzibach Delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz w siedzibie Urzędu w Warszawie.

Środki na "małe dotacje" w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” zostały w całości rozdysponowane

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej informuje, że środki przeznaczone w dniu 25 czerwca 2019 r. przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w kwocie 244 727,00 zł  na dofinansowanie zadania „Wsparcie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin” w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w trybie pozakonkursowym (tzw. „małe dotacje”) w ramach art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688), zostały w całoś ...