Mapa aktywności lokalnej województwa mazowieckiego

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do współtworzenia mapy aktywności lokalnej województwa mazowieckiego poprzez dodanie swojej organizacji do bazy danych na naszej stronie.

Chcielibyśmy, aby docelowo znalazły się tu dane mazowieckich organizacji aktywnie działających w swoich środowiskach. W szczególności tych  korzystających ze wsparcia finansowego Województwa Mazowieckiego, jak również współpracujących z nim w inny sposób, np. poprzez udział w konsultacjach programu współpracy.

Zdajemy sobie sprawę, że uzupełnianie zawartych w niej danych możliwe jest tylko przy aktywnym udziale samych organizacji pozarządowych. Zachęcamy więc wszystkich do umieszczania i aktualizowania w bazie informacji o działaniach swoich organizacji.

W trosce o aktualność danych wprowadzonych do bazy, co roku przeprowadzana będzie jej aktualizacja. Do każdej organizacji, której dane znajdują się w bazie zwracać się będziemy z prośbą o ich weryfikację i  ewentualną aktualizację.

Aby dodać organizację do bazy, a później mieć możliwość aktualizacji danych należy uzyskać login i hasło, korzystając z formularza poniżej (+Dodaj organizację)


 

Wyszukaj Organizacje Pozarządowe działające na terenie województwa Mazowieckiego

+ Dodaj organizację

Wyszukiwarka organizacji

Wyniki wyszukiwania

"Koalicja dla Młodych" Fundusz Lokalny Ziemi Białobrzeskiej

Status OPP: nie

Forma prawna: Fundacja

Miejscowość: Białobrzegi

Nr KRS lub innego rejestru: 0000212824

NIP: 7981420365

Adres strony internetowej: fundacjakdm.org

W Koalicji wierzymy, że ludzie chcą czuć się potrzebni. Wierzymy, że nikt nie powinien być pozostawiony samemu sobie.

Miejscowość: Białobrzegi

Ulica: Władysława Reymonta

Nr domu i lokalu: 11 / 6

Kod pocztowy: 26-800

Powiat: Powiat białobrzeski

Województwo: mazowieckie

Rok powstania: 2004

Telefon: 486132096

E-mail: fundacja@fundacjakdm.org

Strona www: fundacjakdm.org


Siedziba dostępna dla osób z niepełnosprawnością: nie

Dane rejestrowe:

Forma prawna: Fundacja

Nr KRS lub innego rejestru: 0000212824

REGON: 673006872

NIP: 7981420365

Rok powstania: 2004

Obszary działania organizacji:

  • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży
  • działalnośc na rzecz organizacji pozarządowych
  • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
  • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
  • nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
  • promocja i organizacja wolontariatu
  • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
  • turystyka i krajoznawstwo

powróć