Potrzebna pomoc

obrazek kategorii apel o pomoc

Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego wpływają prośby o wsparcie osób indywidualnych - najczęściej w związku z koniecznością pokrycia wysokich kosztów lecznia i rehabilitacji.

Z powodów formalnoprawnych nie jest możliwe udzielenie bezpośredniej pomocy przez Urząd czy Samorząd. Za zgodą zainteresowanych udostępniamy prośby na stronie internetowej, aby mogły dotrzeć do większej liczby adresatów.

Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa,
tel. (22) 5979-100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to e-mail: iod@mazovia.pl.


Dane osobowe:

będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w celu rozpowszechniania przesyłanych do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie próśb o wsparcie finansowe dla osób zbierających fundusze na leczenie i rehabilitację, w szczególności na subkonta prowadzone przez ogólnopolskie Fundacje, na podstawie zgody,

  1. dane zostaną upublicznione na stronie internetowej www.dialog.mazovia.pl,
  2. będą przechowywane nie dłużej, niż czas trwania zbiórki, a następnie zostaną usunięte,
  3. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

Na zasadach określonych w ww. rozporządzeniu, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania:

  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. ich sprostowania lub usunięcia,
  3. ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych,
  4. cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak ich niepodanie uniemożliwi opublikowanie informacji.

Zgoda powinna być wyrażona na piśmie na formularzu dostępnym poniżej i przesłana, wraz z treścią apelu do opublikowania

link do pliku Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

APEL O POMOC

Nasz synek Józef urodził się w 2018 roku, ma zdiagnozowany Zespół Downa i posiada orzeczenie o niepełnosprawności. Jest pod stałą opieką wielu specjalistów (kardiologa, audiologa - obustronny niedosłuch, okulisty, endokrynologa, logopedy, fizjoterapeuty) oraz uczestniczy w zajęciach z integracji sensorycznej i ogólnorozwojowej. Wymaga indywidualnej terapii oraz systematycznej stymulacji rozwoju mowy, komunikacji, zabawy, odbioru i przetwarzania bodźców sensorycznych, sfery umiejętności społecznych.

Józio ma duży potencjał. Widzimy u niego radość z postępów w zdobywaniu nowych umiejętności psychoruchowych. Zdobycze te nie przychodzą łatwo; wymagają wielu systematycznych i żmudnych ćwiczeń, czasu, cierpliwości i wyrozumiałości, także ze strony starszych braci.

Nasz synek ma już prawie roczek. Jest to okres, w którym  aktywność neuronalna odgrywa zasadniczą rolę w powstawaniu połączeń funkcjonalnych w mózgu, dlatego tak ważne jest, szczególnie teraz, żeby wszechstronnie stymulować jego rozwój  Ten etap trwa do trzeciego roku życia. Robimy wszystko co jest w naszej mocy, żeby jak najlepiej wykorzystać ten czas.

Józio prowadzony jest z zastosowaniem „Metody Krakowskiej”, która rozpoczęta wcześnie i realizowana systematycznie daje duże szanse rozwojowe dzieciom z zaburzeniami.Niestety koszty leczenia i rehabilitacji przewyższają nasze możliwości finansowe, zwłaszcza, że zawodowo pracuje tylko mąż.

W tych okolicznościach pozwalamy sobie zwrócić się do Państwa z prośbą o wsparcie, ponieważ chcemy zrobić jak najwięcej, żeby nasz synek był w przyszłości samodzielny.

Jeżeli zechcecie Państwo przyczynić się do rehabilitacji i leczenia Józia prosimy o przekazanie 1% podatku i/lub wpłatę darowizny.

 Aby przekazać 1% podatku prosimy w formularzu PIT wpisać:  RS 0000037904

 natomiast w rubryce „Informacje uzupełniające – cel szczegółowy 1%”: 34979 GRUSZKA JÓZEF

Szanowni Darczyńcy, prosimy o zaznaczenie w zeznaniu podatkowym pola „Wyrażam zgodę”

 

W przypadku darowizny wpłaty prosimy kierować na konto:

FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”

ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa

Alior Bank 42 2490 0005 0000 4600 7549 3994

Tytułem: 34979 GRUSZKA JÓZEF – darowizna na pomoc i ochronę zdrowia.


 

 www.dzieciom.pl/podopieczni/34979

powróć