Potrzebna pomoc

obrazek kategorii apel o pomoc

Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego wpływają prośby o wsparcie osób indywidualnych - najczęściej w związku z koniecznością pokrycia wysokich kosztów lecznia i rehabilitacji.

Z powodów formalnoprawnych nie jest możliwe udzielenie bezpośredniej pomocy przez Urząd czy Samorząd. Za zgodą zainteresowanych udostępniamy prośby na stronie internetowej, aby mogły dotrzeć do większej liczby adresatów.

Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa,
tel. (22) 5979-100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to e-mail: iod@mazovia.pl.


Dane osobowe:

będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w celu rozpowszechniania przesyłanych do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie próśb o wsparcie finansowe dla osób zbierających fundusze na leczenie i rehabilitację, w szczególności na subkonta prowadzone przez ogólnopolskie Fundacje, na podstawie zgody,

 1. dane zostaną upublicznione na stronie internetowej www.dialog.mazovia.pl,
 2. będą przechowywane nie dłużej, niż czas trwania zbiórki, a następnie zostaną usunięte,
 3. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

Na zasadach określonych w ww. rozporządzeniu, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania:

 1. dostępu do swoich danych osobowych,
 2. ich sprostowania lub usunięcia,
 3. ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych,
 4. cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 5. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak ich niepodanie uniemożliwi opublikowanie informacji.

Zgoda powinna być wyrażona na piśmie na formularzu dostępnym poniżej i przesłana, wraz z treścią apelu do opublikowania

link do pliku Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

Mam na imię Ewa. Od 19 lat choruję na Stwardnienie Rozsiane w postaci postępującej. Nie jestem obejmowana żadnymi programami lekowymi, ponieważ ta postać SM nie kwalifikuje się do takich form leczenia...

Mam na imię Ewa. Od 19 lat choruję na Stwardnienie Rozsiane w postaci postępującej. Nie jestem obejmowana żadnymi programami lekowymi, ponieważ ta postać SM nie kwalifikuje się do takich form leczenia. Pozostaje mi tylko rehabilitacja. W chwili obecnej poruszam się tylko z pomocą osób trzecich i wyłącznie systematyczne korzystanie z zabiegów rehabilitacyjnych daje mi szansę na spowolnienie choroby i chociaż częściowe odzyskanie sprawności i samodzielności. Zabiegi te są kosztowne i niestety nie będzie mnie na nie stać bez pomocy osób wrażliwych i empatycznych. Proszę Was o wsparcie i pomoc. Wasz mały gest jest dla mnie wielkim darem otwartych serc.

WSPOMÓŻ MNIE W CODZIENNYCH ZMAGANIACH

Przekazując 1% podatku lub darowiznę Fundacji Avalon (KRS: 0000270809) z dopiskiem Czarnecka, 6759 pomagacie mi Państwo w codziennej walce z chorobą.


Darowiznę może wpłacić każda osoba, w dowolnym momencie, także z zagranicy. Przekazaną Fundacji darowiznę można odliczyć od podatku.

 • nazwa odbiorcy: Fundacja Avalon - Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym, Michała Kajki 80/82 lok. 1, 04-620 Warszawa
 • nr rachunku odbiorcy: 62 1600 1286 0003 0031 8642 6001
 • tytuł wpłaty: Czarnecka 6759 - podajemy nazwisko i numer subkonta osoby której chcemy przekazać darowiznę. To bardzo ważne!


 

 

powróć