Potrzebna pomoc

obrazek kategorii apel o pomoc

Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego wpływają prośby o wsparcie osób indywidualnych - najczęściej w związku z koniecznością pokrycia wysokich kosztów lecznia i rehabilitacji.

Z powodów formalnoprawnych nie jest możliwe udzielenie bezpośredniej pomocy przez Urząd czy Samorząd. Za zgodą zainteresowanych udostępniamy prośby na stronie internetowej, aby mogły dotrzeć do większej liczby adresatów.

Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa,
tel. (22) 5979-100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to e-mail: iod@mazovia.pl.


Dane osobowe:

będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w celu rozpowszechniania przesyłanych do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie próśb o wsparcie finansowe dla osób zbierających fundusze na leczenie i rehabilitację, w szczególności na subkonta prowadzone przez ogólnopolskie Fundacje, na podstawie zgody,

  1. dane zostaną upublicznione na stronie internetowej www.dialog.mazovia.pl,
  2. będą przechowywane nie dłużej, niż czas trwania zbiórki, a następnie zostaną usunięte,
  3. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

Na zasadach określonych w ww. rozporządzeniu, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania:

  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. ich sprostowania lub usunięcia,
  3. ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych,
  4. cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak ich niepodanie uniemożliwi opublikowanie informacji.

Zgoda powinna być wyrażona na piśmie na formularzu dostępnym poniżej i przesłana, wraz z treścią apelu do opublikowania

link do pliku Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości wsparcia Wojtusia znajduja sie na stronie Fundacji pod adresem: https://zbieramyrazem.org/podopieczni-apka.html?view=cause&id=350-nowa-nadzieja-dla-wojtusia

Czteroletni Wojtek na zdjęciu wygląda jak każdy jego rówieśnik. To, że nie widzicie choroby, niepełnosprawności czy inności, nie znaczy, że jej nie ma.

Wojtuś po zagrożonej ciąży urodził się siłami natury i dostał 10 punktów w skali Apgar. Do pierwszego roku życia lekarze zauważyli, że chłopczyk rozwija się wolno. Zaczął siadać w 12 miesiącu a chodzić w 18 miesiącu. Wszystko to osiągnął dzięki intensywnej rehabilitacji. Zdiagnozowano również silne zaburzenia integracji sensorycznej, nadwrażliwość dotykową, niskorosłość i bardzo słabo mówi. Jest on pod kontrolą specjalistów głównie neurologa dziecięcego, endokrynologa oraz psychologa, ma niską odporność co za tym idzie bardzo często choruje, Bardzo dużym problemem jest bardzo silna neofobia żywieniowa jest on cały czas na mleku (pije z butelki), Czasami zje kaszkę lub jeden obiadek "ze słoiczka" i to jeden rodzaj. Nigdy nie jadł chleba, ziemniaków, mięsa, owoców, nawet nie ma mowy o dotknięciu, a co dopiero włożenia do ust.

Bardzo pomagają mu rehabilitacje, zabiegi sensoryczne oraz praca z logopedą. Niestety rehabilitacje dużo kosztują.

Terapie i rehabilitacje gwarantowane przez NFZ są niewystarczające. Rodzice brali dodatkową rehabilitację, ale ze względu na ograniczone fundusze musieli je przerwać. Rehabilitacja taka to koszt ok 1000 zł miesięcznie. Chcielibyśmy na początek dzięki Darczyńcom zapewnić Wojtkowi roczną rehabilitację specjalistyczną która spowoduje nadrobienie zaległości w rozwoju.

Dlatego w imieniu mamy Wojtka prosimy o wsparcie finansowe, które pomoże zabezpieczyć codzienne potrzeby i da szansę na prawidłowy rozwój dziecka, bez zmartwień i strachu, tak jak ma prawo każdy maluch.

powróć