Potrzebna pomoc

obrazek kategorii apel o pomoc

Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego wpływają prośby o wsparcie osób indywidualnych - najczęściej w związku z koniecznością pokrycia wysokich kosztów lecznia i rehabilitacji.

Z powodów formalnoprawnych nie jest możliwe udzielenie bezpośredniej pomocy przez Urząd czy Samorząd. Za zgodą zainteresowanych udostępniamy prośby na stronie internetowej, aby mogły dotrzeć do większej liczby adresatów.

Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa,
tel. (22) 5979-100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to e-mail: iod@mazovia.pl.


Dane osobowe:

będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w celu rozpowszechniania przesyłanych do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie próśb o wsparcie finansowe dla osób zbierających fundusze na leczenie i rehabilitację, w szczególności na subkonta prowadzone przez ogólnopolskie Fundacje, na podstawie zgody,

  1. dane zostaną upublicznione na stronie internetowej www.dialog.mazovia.pl,
  2. będą przechowywane nie dłużej, niż czas trwania zbiórki, a następnie zostaną usunięte,
  3. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

Na zasadach określonych w ww. rozporządzeniu, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania:

  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. ich sprostowania lub usunięcia,
  3. ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych,
  4. cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak ich niepodanie uniemożliwi opublikowanie informacji.

Zgoda powinna być wyrażona na piśmie na formularzu dostępnym poniżej i przesłana, wraz z treścią apelu do opublikowania

link do pliku Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

Małgorzata Karczewska

Małgosia ma 9 lat, urodziła się w 27 tygodniu ciąży, ważyła zaledwie 700 gr i dostała 3 punkty w skali Apgar. Po narodzinach doszło do krwotoku do centralnego układu nerwowego, co spowodowało wodogłowie pokrwotoczne. U Małgosi doszło również do perforacji układu pokarmowego, w wyniku czego została wyłoniona przetoka jelitowa. Po upływie sześciu miesięcy została założona zastawka Pudenza. Okazało się również, że była potrzebna laseroterapia z powodu retinopatii wcześniaczej. Niestety po upływie dwóch miesięcy zabieg trzeba było powtórzyć. Ze względu na długi czas przebywania pod respiratorem doszło do dysplazji oskrzelowo płucnej. Mając niespełna dwa lata Małgosia przeszła ciężkie zapalenie płuc. Z powodu wysokiej temperatury dostała drgawek, które okazały się drgawkami padaczkowymi, po których u Małgosi nastąpił niedowład prawej strony ciała.

Obecnie dziewczynka jest pod opieką i obserwacją wielu specjalistów. Przyjmuje leki przeciwpadaczkowe oraz leki na niedoczynność tarczycy, alergię i refluks żołądkowy. Niestety po szczegółowych badaniach okazało się, że Małgosia niedosłyszy na jedno ucho oraz ma wadę wzroku (-4,5) i potrzebuje okularów.

Systematyczna i intensywna rehabilitacja dziecka sprawia, iż widać postępy w jej rozwoju ruchowym i psychofizycznym. Coraz więcej mówi, sama siedzi, zaczyna raczkować, jest w stanie stanąć samodzielnie na nóżki i przy pomocy mamy, jak również balkonika próbuje stawiać pierwsze kroki.

Jakub Witt

Jakub, lat 10, zmaga się z chorobą genetyczną o nazwie ataksja-teleangiektazja. Jej objawami są zaburzenia równowagi i słaba koordynacja ruchowa.

W wieku 5 lat chorował na nowotwór złośliwy (chłoniak Burkitta). Obecnie porusza się na wózku inwalidzkim. Potrzebuje regularnej i częstej rehabilitacji. Sprawność ruchową poprawiają zajęcia na basenie, hipoterapia, gimnastyka korekcyjna i rehabilitacja ruchowa. Ciągła i regularna rehabilitacja jest dla niego ratunkiem.

Jeżeli zdecydują Państwo pomóc któremuś z Podopiecznych Fundacji, wpłat można dokonywać na specjalny rachunek bankowy:
Fundacja Dobro Dobrem Wraca
Ul. Baśniowa 6, 80-180 Gdańsk
Nr rachunku: 81 1750 0012 0000 0000 4103 3428
Tytuł wpłaty – darowizna na rehabilitację (imię i nazwisko dziecka) bądź darowizna na rehabilitację Podopiecznych.

 

powróć