Potrzebna pomoc

obrazek kategorii apel o pomoc

Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego wpływają prośby o wsparcie osób indywidualnych - najczęściej w związku z koniecznością pokrycia wysokich kosztów lecznia i rehabilitacji.

Z powodów formalnoprawnych nie jest możliwe udzielenie bezpośredniej pomocy przez Urząd czy Samorząd. Za zgodą zainteresowanych udostępniamy prośby na stronie internetowej, aby mogły dotrzeć do większej liczby adresatów.

Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa,
tel. (22) 5979-100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to e-mail: iod@mazovia.pl.


Dane osobowe:

będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w celu rozpowszechniania przesyłanych do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie próśb o wsparcie finansowe dla osób zbierających fundusze na leczenie i rehabilitację, w szczególności na subkonta prowadzone przez ogólnopolskie Fundacje, na podstawie zgody,

  1. dane zostaną upublicznione na stronie internetowej www.dialog.mazovia.pl,
  2. będą przechowywane nie dłużej, niż czas trwania zbiórki, a następnie zostaną usunięte,
  3. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

Na zasadach określonych w ww. rozporządzeniu, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania:

  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. ich sprostowania lub usunięcia,
  3. ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych,
  4. cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak ich niepodanie uniemożliwi opublikowanie informacji.

Zgoda powinna być wyrażona na piśmie na formularzu dostępnym poniżej i przesłana, wraz z treścią apelu do opublikowania

link do pliku Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

Podaruj mi 1% swojego podatku zamiast dać do dyspozycji Urzędowi Skarbowemu

Jak przekazać 1% podatku?


Wypełniając odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT (28, 36, 37, 38), należy wpisać:
Numer KRS: 0000186434, a w sekcji Informacje uzupełniające pole „Cel szczegółowy 1%” koniecznie należy
wpisać: 108/B Bazan Dariusz dokładnie w takiej kolejności i formacie (Nie używać znaków interpunkcyjnych. Bez tego opisu pieniądze trafią bezpośrednio do fundacji a nie dla konkretnej osoby).
Aby przekazać 1 procent podatku, wystarczy wpisać w zeznaniu rocznym w odpowiednim polu kwotę, numer wpisu do KRS organizacji pożytku publicznego
oraz obowiązkowo pole informacje uzupełniające. pole „Cel szczegółowy 1%” Samym przelewem zajmie się urząd skarbowy.

Przez cały rok można wpłacać darowizny na subkonto

Subkonto przy Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko” ze Złotowa
Spółdzielczy Bank Ludowy ZAKRZEWO
Numer konta: 89 8944 0003 0000 2088 2000 0010
Koniecznie z dopiskiem: 108/B Bazan Dariusz – Darowizna na pomoc i ochronę zdrowia. (kolejność wpisywania i sam opis jest bardzo istotny gdyż bez
tego opisu pieniądze trafią bezpośrednio do fundacji a nie dla konkretnej osoby)
Adres i dane fundacji: Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „SŁONECZKO”;
77-400 Złotów, Stawnica 33A; tel. 67 263 40 90,
tel./fax: 67 263 25 96 wew. 15 http://www.fundacja-sloneczko.pl

O mnie

Jestem osobą niepełnosprawną od urodzenia z postępującym zanikiem mięśni kończyn dolnych z dużym przemieszczaniem się obecnie na górną część ciała.
Od kilku lat poruszam na wózku inwalidzkim. Z każdą chwilą dolegliwość pogłębia się i coraz trudniej jest mi poruszać się.
Z tego też powodu mam bardzo zwiększone wydatki na rehabilitację która jest jedynym sposobem aby utrzymać mięśnie w jakiejś formie oraz jestem zmuszony
sukcesywnie likwidować bariery architektoniczne w mieszkaniu i dostosować je do mojej niepełnosprawności abym mógł w miarę poruszać się i bezpiecznie żyć
i funkcjonować. Ponoszę też wydatki na przeglądy techniczne i konserwację zamontowanej w mieszkaniu platformy dla osób niepełnosprawnych (windy) gdyż
mieszkam na I piętrze jest ona mi niezbędna. Niestety nie mam na to wystarczającej sumy pieniędzy, ponieważ jestem na rencie inwalidzkiej a z ogólnie
dostępnej rehabilitacji mogę korzystać dwa razy w roku co jest zdecydowanie za mało. Środki na ten cel zmuszony jestem szukać właśnie w taki sposób. Proszę, zatem o podarowanie mi 1% podatku podając w zeznaniu podatkowym numer KRS fundacji oraz mój numer podopiecznego zamiast dać go do dyspozycji Urzędu Skarbowego.
Już teraz dziękuję za wyrozumiałość i za każdą kwotę przekazaną na mój cel.

Z poważaniem Dariusz Bazan
tel. kom. 603 277 308; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

powróć