Pin It

Uchwałą 699/48/19 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizatorów zadań publicznych Województwa Mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego w 2019 r. dokonany został wybór realizatorów.

Wśród piętnastu wybranych realizatorów znajdują się także organizacje pozarządowe. Poniżej zamieszczamy listę organizacji, które otrzymają dofinasowanie na realizację zadań publicznych w 2019 r. na podstawie ustawy o zdrowiu publicznym.

1.     Fundacja Gwiazdka, ul. Hetmańska 65, 05-120 Legionowo – przyznana kwota dofinansowania: 18 185,00 zł
na realizację zadania: Promowanie zdrowia psychicznego wśród mieszkańców Mazowsza;

2.     Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej "RES HUMANAE", ul. Piękna 64A, 00-672 Warszawa – przyznana kwota dofinansowania: 19 700,00 zł na realizację zadania: Promowanie zdrowia psychicznego wśród mieszkańców Mazowsza;

3.     Fundacja Kreatywni Słupno, Al. Jana Pawła II 9c 05-250 Radzymin – przyznana kwota dofinansowania:
20 000,00 zł na realizację zadania: Promowanie zdrowia psychicznego wśród mieszkańców Mazowsza;

4.     Fundacja Europejskie Centrum  Edukacji "Po prostu", Al. Komisji Edukacji Narodowej 49/235 – przyznana kwota dofinansowania: 13 550,00 zł na realizację zadania: Promowanie zdrowia psychicznego wśród mieszkańców Mazowsza;

5.     Fundacja Centrum Rozwoju Medycyny, Al. J. Ch. Szucha 3 lok 2, 00-580 Warszawa – przyznana kwota dofinansowania: 19 800,00 zł na realizację zadania: Promowanie idei dawstwa i transplantologii wśród mieszkańców Mazowsza;

6.     Fundacja Zdrowia i Honorowego Krwiodawstwa - LEGION, ul. Mikołaja Kopernika 107, 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki – przyznana kwota dofinansowania: 20 000,00 zł na realizację zadania: Wsparcie i promocja ratownictwa medycznego;

7.     Stowarzyszenie Seniorów Gminy Stoczek "Pogodni", ul. Kosowska 5, 07-104 Stoczek – przyznana kwota dofinansowania: 19 320,00 zł na realizację zadania: Promowanie zdrowia psychicznego wśród mieszkańców Mazowsza;

8.     Krajowe Stowarzyszenie "Przyłącz się do nas" Bramki, ul. Północna 18, 05-870 Błonie – przyznana kwota dofinansowania: 17 600,00 zł na realizację zadania: Promowanie zdrowia psychicznego wśród mieszkańców Mazowsza;

9.     Stowarzyszenie "POTOK SERC" Jarzębia Łąka, ul. Partyzantów 15, 05-240 Tłuszcz – przyznana kwota dofinansowania: 20 000,00 zł na realizację zadania: Promowanie zdrowia psychicznego wśród mieszkańców Mazowsza;

10.   Stowarzyszenie "Karuzela", ul. Cicha 8/10/161, 26-600 Radom – przyznana kwota dofinansowania: 10 000,00 zł na realizację zadania: Podnoszenie świadomości mieszkańców Mazowsza na temat autyzmu.

Całkowita przyznana kwota dofinansowania zadań realizowanych przez wyżej wymienione organizacje pozarządowe wynosi 178 155,00 zł, natomiast wartość wszystkich umów zawartych na realizację zadań w 2019 r. wynosi 268 879,43 zł.

powróć