Logo "Europa dla obywateli"

Punkt Kontaktowy „Europa dla Obywateli” przypomina o trwającym naborze wniosków w programie „Europa dla obywateli”

Wramach współpracy instytucji oraz wsparcia działań i rozwoju jednostek samorządu terytorialnego trzeciego sektora oraz instytucji kultury, Punkt Kontaktowy „Europa dla Obywateli” przypomina o trwającym naborze wniosków w programie „Europa dla obywateli”.

„Europa dla obywateli” to program Unii Europejskiej wspierający samorządy, organizacje pozarządowe, a także inne organizacje nienastawione na zysk, działające w obszarze społeczeństwa obywatelskiego, kultury i edukacji, w realizacji projektów związanych z tematyką obywatelstwa europejskiego, inicjatyw lokalnych, zaa ...

Logo "Europa dla obywateli"

Europejski Wykład otwarty pn. "Europa dla obywateli"


Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Warszawa oraz Punkt Kontaktowy “Europa dla Obywateli” w Polsce zapraszają na Europejski Wykład Otwarty pn. Program “Europa dla Obywateli” w praktyce – projekt z perspektywy lokalnej i międzynarodowej.

Logo "Europa dla obywateli"

Bezpłatne spotkanie informacyjne o programie "Europa dla obywateli"

W ramach współpracy instytucji oraz wsparcia działań i rozwoju instytucji kultury, jednostek samorządu terytorialnego i trzeciego sektora,Punkt Kontaktowy "Europa dla obywateli" serdecznie zaprasza przedstawicieli NGO, samorządów oraz innych organizacji i instytucji działających w obszarach społeczeństwa obywatelskiego i pamięci europejskiej na bezpłatne spotkanie informacyjne o programie "Europa dla obywateli", które odbędzie się 21 maja 2019 roku w Radomiu.

ngo pomagają

Apel przedstawicieli organizacji o wsparcie samorządów lokalnych w opiece nad dziećmi w trakcie strajku nauczycieli


Koleżanki i Koledzy z organizacji pozarządowych!

SAMORZĄD Z NAMI! Ostatnie lata to dynamiczny rozwój współpracy organizacji pozarządowych z samorządem terytorialnym. Na Mazowszu i Warszawie współpraca ta może być dla wszystkich wzorem. W Warszawie prowadzimy wspólne działania poprzez branżowe i dzielnicowe Komisje Dialogu Społecznego. Na Mazowszu istnieją różne rady Działalności Pożytku Publicznego, w tym mazowiecka i warszawska. Praktycznie w każdym obszarze naszej pracy jesteśmy systematycznie poprzez dotacje samorządowe dofinansowywani. Kiedy mamy problem nasi samorządowc ...

logo niepodległa

Ruszył nabór wniosków o dotacje z programu „Niepodległa” 2019

Biuro Programu „Niepodległa” uruchomiło nabór wniosków na dofinansowanie wydarzeń nawiązujących do setnej rocznicy odzyskania niepodległości i odbudowy polskiej państwowości. O środki mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury i organizacje pozarządowe. Nabór wniosków potrwa do 26 marca do godz. 15.59.