Pin It

 

Uchwałą nr 92/19 z dnia 18 czerwca 2019 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego rozstrzygnął nabór wniosków o udzielenie dotacji w 2019 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego i podjął decyzję o wyborze wniosków i udzieleniu dotacji 83 podmiotom w łącznej kwocie 6 000 000 zł.

Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę po zapoznaniu się z oceną i rekomendacjami Komisji opiniującej wnioski o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego, powołanej uchwałą nr 546/43/19 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. Komisja wysoko oceniła złożone wnioski pod względem merytorycznym, jednak ze względu na to, że łączna wnioskowana kwota dotacji przekroczyła prawie czterokrotnie wysokość środków zaplanowanych w budżecie województwa na ten cel, rekomendacje do dofinansowania otrzymały 83 wnioski.

Jeżeli przyznana kwota dotacji jest niższa od wnioskowanej, a Wnioskodawca podejmuje się realizacji zadania, wówczas dopuszczalne jest zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania,
z zastrzeżeniem, iż procentowy udział dotacji w kosztach całkowitych zadania nie może być wyższy od zadeklarowanego we wniosku. Informacje dotyczące aktualizacji dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy, Wnioskodawcy otrzymają w formie pisemnej.

Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania, na które przyznana została dotacja, uregulowane zostaną w umowie zawartej pomiędzy Województwem
a podmiotem, który otrzymał dotację.

Informacji dotyczących naboru udzielają pracownicy Wydziału ds. Tworzenia Przestrzeni Kulturowej i Turystycznej w Departamencie Kultury, Promocji i Turystyki:

Emilia Walczak tel. (22) 59 79 521, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
Katarzyna Mielczarska-Sitek tel. (22) 59 79 522, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
Piotr Ptasiński tel. (22) 59 79 230, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Uchwała o rozstrzygnięciu naboru

pobierz

Rozstrzygnięcie naboru

pobierz

powróć