Pin It

16 czerwca 2020 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił nabór ofert na realizację zadań publicznych w celu przeciwdziałania COVID-19 w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne”.

Wsparcie realizacji zadania może być przyznane organizacjom pozarządowym biorącym udział w zwalczaniu, przeciwdziałaniu czy usuwaniu skutków epidemii COVID-19 (np. dostarczanie żywności osobom będącym na kwarantannie, transport lub sprawowanie opieki nad chorymi lub z podejrzeniem zakażenia, przekazywanie środków ochrony osobistej, dezynfekcję budynków użyteczności publicznej oraz ulic). Środki przeznaczone na wsparcie realizacji zadania mogą być m.in. przeznaczone na zakup środków ochrony osobistej (np. maseczek ochronnych, przyłbic, płynów do dezynfekcji, kombinezonów ochronnych, gogli, ochraniaczy na obuwie), dezynfekcję pomieszczeń, czy na pokrycie kosztów realizacji innych niezbędnych działań w trakcie zwalczania COVID-19. Podmiot musi wykazać swój udział w zwalczaniu, przeciwdziałaniu czy usuwaniu skutków epidemii COVID-19.

W naborze mogą być składane oferty, których realizacja przypada w czasie trwania epidemii. Oferty mogą być składane po 16 czerwca 2020 r., nie później jednak niż do 31 grudnia 2020 r. Jednocześnie realizacja rozpocznie się nie wcześniej niż 14 dni od dnia złożenia oferty co stanowi czas na podjęcie decyzji przez Zarząd Województwa Mazowieckiego o potrzebie realizacji zadania przez Województwo.

Oferty należy składać poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie www.konkursyngo.mazovia.pl. Oferta w serwisie Witkac.pl składana będzie według wzoru uproszczonej oferty.

Do ryzdosponowania w naborze przeznaczona została kwota 1 375 000,00 zł. Wnioskowana kwota dotacji nie może przekraczać 10 000,00 zł.
 

Dodatkowych informacji udzielają:

  • Przemysław Góralski – 22 59 79 309,
  • Marta Goszczyńska – 22 59 79 310'
  • Anna Ochalska – 22 59 79 219.

 

 


Uchwała nr 789/136/20 z dnia 16 czerwca 2020 o ogłoszeniu naboru

pobierz


Ogłoszenie o naborze w trybie art. 15zzm ustawy z dnia 2 marca 2020 r. ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. 374 ,567, 568, 695 i 875)

pobierz

 

powróć