Mapa aktywności lokalnej województwa mazowieckiego

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do współtworzenia mapy aktywności lokalnej województwa mazowieckiego poprzez dodanie swojej organizacji do bazy danych na naszej stronie.

Chcielibyśmy, aby docelowo znalazły się tu dane mazowieckich organizacji aktywnie działających w swoich środowiskach. W szczególności tych  korzystających ze wsparcia finansowego Województwa Mazowieckiego, jak również współpracujących z nim w inny sposób, np. poprzez udział w konsultacjach programu współpracy.

Zdajemy sobie sprawę, że uzupełnianie zawartych w niej danych możliwe jest tylko przy aktywnym udziale samych organizacji pozarządowych. Zachęcamy więc wszystkich do umieszczania i aktualizowania w bazie informacji o działaniach swoich organizacji.

W trosce o aktualność danych wprowadzonych do bazy, co roku przeprowadzana będzie jej aktualizacja. Do każdej organizacji, której dane znajdują się w bazie zwracać się będziemy z prośbą o ich weryfikację i  ewentualną aktualizację.

Aby dodać organizację do bazy, a później mieć możliwość aktualizacji danych należy uzyskać login i hasło, korzystając z formularza poniżej (+Dodaj organizację)


 

Wyszukaj Organizacje Pozarządowe działające na terenie województwa Mazowieckiego

+ Dodaj organizację

Wyszukiwarka organizacji

Wyniki wyszukiwania

Ochotnicza Straż Pożarna w Wielgolesie

Status OPP: tak

Forma prawna: Ochotnicza Straż Pożarna

Miejscowość: Latowicz

Nr KRS lub innego rejestru: 0000123683

NIP: 8222090930

Adres strony internetowej: https://www.facebook.com/ospwielgolas/

OSP w Wielgolesie powstała w 1918r. Od początku swojej działalności dba o bezpieczeństwo lokalnej społeczności oraz rozwija jej działalność kulturową. Członkami jednostki są nie tylko panowie, ale również panie, młodzież i dzieci, wszyscy aktywnie działają w życiu straży. Możemy pochwalić się sukcesami na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Jednostka samodzielnie stara się pozyskiwać środki na swoją działalność. W 2019r. Zrealizowaliśmy projekt pt. „Pomagamy sercem, ratujemy z głową!” współfinansowany ze środków Województwa Mazowieckiego. Projekt polegał na zakupie podręcznych apteczek pierwszej pomocy oraz zestawów odblaskowych, które po pokazach pierwszej pomocy trafiły do uczestników. Projekt zakładał odbiorców tylko naszej miejscowości, ale jego atrakcyjność i promocja spowodowała, że zasięgiem objął również inne miejscowości. Działalność naszych druhów jest pozytywnie odbierana wśród lokalnej społeczności, o czym świadczy wzrost chętnych osób chcących wstąpić w nasze szeregi.

Miejscowość: Latowicz

Ulica: Wielgolas, ul.Mińska

Nr domu i lokalu: 15 /

Kod pocztowy: 05-334

Powiat: Powiat miński

Województwo: mazowieckie

Rok powstania: 1918

Telefon: 510212473

E-mail: ospwielgolas@onet.pl

Strona www: https://www.facebook.com/ospwielgolas/


Siedziba dostępna dla osób z niepełnosprawnością: nie

Dane rejestrowe:

Forma prawna: Ochotnicza Straż Pożarna

Nr KRS lub innego rejestru: 0000123683

REGON: 710378690

NIP: 8222090930

Rok powstania: 1918

Obszary działania organizacji:

  • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  • pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
  • porządek i bezpieczeństwo publiczne
  • ratownictwo i ochrony ludności
  • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Dotacje z budżetu województwa mazowieckiego

Rok Obszar współpracy Tytuł projektu Kwota dotacji
2019 Porządek i bezpieczeństwo publiczne Pomagamy sercem, ratujemy z głową! 15000
powróć