DAJĘ – NIE TRACĘ! Przekaż 1,5% na mazowieckie organizacje pozarządowe

Zazwyczaj, oddawanie czegoś kojarzy nam się ze stratą. Z 1,5% podatku jest nieco inaczej. Tu darczyńca nic nie traci, a dzięki jego decyzji zyskują ci, którzy bardzo potrzebują pomocy – chore dzieci, młodzi sportowcy, porzucone zwierzęta. Działalność wielu organizacji tak mocno wpisała się w lokalny krajobraz, że traktujemy ją jako coś oczywistego. Zapominamy, że ich funkcjonowanie zależy od naszego wsparcia – również finansowego.

Przekazując na konkretną organizację 1,5% z naszych podatków, dajemy jej szansę na poszerzenie działalności, a czasem po prostu na kontynuacje rozpoczętych zadań.
 

Ja już zdecydowałem, której z mazowieckich organizacji przekazać 1,5% podatku dochodowego.

Apeluję: zróbcie to samo!

Wystarczy rozejrzeć się wokół – na pewno znajdzie się taka organizacja, której społeczność lokalna zawdzięcza najwięcej. Warto wesprzeć tych, którzy w widoczny sposób zmieniają naszą rzeczywistość. Nie zapominajmy o mazowieckich organizacjach!

Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego

Adam Struzik

4 kroki do przekazania 1,5%

1

Sprawdź, czy możesz przekazać 1,5% podatku OPP

1,5% podatku dochodowego mogą przekazać organizacji pożytku publicznego (OPP):

 • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym m.in. podatnicy uzyskujący dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych),
 • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
 • podatnicy prowadzący działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku,
 • emeryci lub renciści, którzy dostali roczne rozliczenie podatku PIT-40A, nie korzystają z odliczeń, chcą przekazać 1,5% podatku wybranej OPP wystarczy, że złożą PIT-OP w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.
Emerycie lub rencisto jeżeli złożysz oświadczenie PIT-OP, będzie to oznaczać, że wyraziłeś zgodę na przekazanie kwoty w wysokości 1,5% podatku należnego. Ponadto, jeżeli otrzymałeś od organu rentowego roczne obliczenie podatku PIT-40A i nie złożysz wniosku PIT-OP, organ podatkowy przekaże kwotę 1,5% podatku należnego na rzecz OPP wskazanej przez Ciebie we wniosku zawartym w zeznaniu, korekcie zeznania lub w PIT-OP za 2023 rok. Jeśli podatnik otrzymał PIT-11A i chce przekazać 1,5% na tę samą organizację co w ubiegłym roku, nie musi nic robić. Urząd skarbowy zrobi to za niego za pośrednictwem usługi Twój e-PIT w automatycznie zatwierdzonym zeznaniu podatkowym.

Podatniku jeżeli chcesz przekazać 1,5% podatku na rzecz innej OPP niż rok wcześniej, to wskaż ją w zeznaniu, które składasz do swojego urzędu skarbowego. Pamiętaj, żeby sprawdzić czy OPP, której chcesz przekazać 1,5%, nadal znajduje się w Wykazie OPP uprawnionych do 1,5% podatku dochodowego.

2

Wybierz organizację pożytku publicznego (OPP)

Możesz wybrać organizację pożytku publicznego (OPP), której naczelnik urzędu skarbowego przekaże 1,5% podatku należnego, który wynika ze złożonego przez Ciebie zeznania rocznego albo złożonej korekty tego zeznania.

Wyboru OPP dokonasz z Wykazu OPP  uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku.

Warunkiem przekazania środków dla OPP jest również zgłoszenie przez organizacje aktualnego rachunku bankowego do właściwego urzędu skarbowego. OPP, które chcą w tym roku otrzymać środki z PIT powinny to zrobić do 30 czerwca każdego roku.

Organizacje, które w ubiegłych latach zgłosiły do urzędu skarbowego numer rachunku bankowego jako właściwy do przekazania środków z PIT i jest on nadal aktualny, nie muszą podejmować żadnych czynności.


 

3

Wypełnij zeznanie podatkowe, wpisując nr KRS wybranej OPP oraz kwotę 1,5% WE WŁAŚCIWĄ RUBRYKĘ

Podatnik, który zadeklarował przekazanie 1,5 % swojego podatku dla dowolnie wybranej OPP w ubiegłym roku i chce złożyć zeznanie podatkowe za 2023 oku. w usłudze Twój e-PIT będzie miał wstawiony w zeznaniu nr KRS organizacji, którą ostatnio wspierał (o ile jest ona nadal uprawiona do otrzymywania 1,5% podatku), ale może tę organizację zmienić.

Może też w rubryce "Informacje uzupełniające" wskazać cel szczegółowy jeżeli chce, żeby jego środki przez organizację były odpowiednio wykorzystane.

4

Złóż pit w terminie

Zeznanie musi być złożone do:

Uwaga - w przypadku PIT-37 i PIT-38 w usłudze Twój e-PIT nawet w braku złożenia deklaracji (milczącej zgody na deklarację PIT przedstawiuoną przez Ministerstwo Finansów, termin ten liczy się od powyższej daty).

Korekta musi być złożona:

 • 31 maj 2024 r. – PIT 36, PIT 36L, PIT 37, PIT 38,
 • 28 luty 2024 r. - PIT 28.

Podatek musi być zapłacony w całości do:

 • 1 lipca 2024 r. – PIT 36, PIT 36L, PIT 37, PIT 38,
 • 31 maja 2024 r. - PIT 28.

Jeżeli w swoim zeznaniu podatkowym zapomniałeś przekazać 1,5% podatku – możesz skorygować swój PIT. Pod warunkiem jednak, że :

 • deklaracja podatkowa została złożona w terminie,
 • korekta deklaracji złożona była w terminie miesiąca od upływu terminu złożenia zeznania podatkowego,
 • zapłacono podatek w pełnej wysokości podatku należnego stanowiącego podstawę obliczenia kwoty, która ma być przekazana na rzecz organizacji pożytku publicznego, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego.


Podziel się dobrem, Ty zdecyduj, wybierz swoją OPP!

powróć