DAJĘ – NIE TRACĘ! Przekaż 1% na mazowieckie organizacje pozarządowe.

Zazwyczaj, oddawanie czegoś kojarzy nam się ze stratą. Z 1% podatku jest nieco inaczej. Tu darczyńca nic nie traci, a dzięki jego decyzji zyskują ci, którzy bardzo potrzebują pomocy – chore dzieci, młodzi sportowcy, porzucone zwierzęta. Działalność wielu organizacji tak mocno wpisała się w lokalny krajobraz, że traktujemy ją jako coś oczywistego. Zapominamy, że ich funkcjonowanie zależy od naszego wsparcia – również finansowego.

Przekazując na konkretną organizację 1% z naszych podatków, dajemy jej szansę na poszerzenie działalności, a czasem po prostu na kontynuacje rozpoczętych zadań.
 

Ja już zdecydowałem, której z mazowieckich organizacji przekazać 1%.

Apeluję: zróbcie to samo!


Wystarczy rozejrzeć się wokół – na pewno znajdzie się taka organizacja, której społeczność lokalna zawdzięcza najwięcej. Warto wesprzeć tych, którzy w widoczny sposób zmieniają naszą rzeczywistość. Nie zapominajmy o mazowieckich organizacjach!

Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego

Adam Struzik

4 kroki do przekazania 1%

1

Sprawdź, czy możesz przekazać 1% podatku organizacjom

1% podatku dochodowego mogą przekazać organizacjom:

 • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym m.in. podatnicy uzyskujący dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych);
 • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych;
 • podatnicy prowadzący działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku;
 • emeryci, pod warunkiem (Przed 15 marca 2017 roku emeryci i renciści musieli sami składać zeznanie podatkowe, jeśli chcieli przekazać 1% swojego podatku. Teraz wystarczy, że poinformują urząd o chęci przekazania 1% podatku OPP, czyli złożą PIT-OP)

Podatnicy, którzy zdecydowali się na rozliczenie podatku przez pracodawcę nie mają możliwości przekazania 1%.

2

Wybierz organizację pożytku publicznego (OPP)

W zeznaniu za 2018 r. możliwe jest przekazanie 1% jedynie organizacjom wskazanym w wykazie ustawowym. Wpis do wykazu jest elementem koniecznym, by można przekazać na rzecz organizacji 1% podatku. Wykaz organizacji pożytku publicznego którym podatnicy mogą przekazać 1% przy rozliczeniach za 2018 r. dostępny jest na stronie Narodowego instytutu Wolności: https://niw.gov.pl/

Organizacja pożytku publicznego jest obowiązana nie później niż do dnia 30 czerwca roku następującego po roku podatkowym podać naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według siedziby tej organizacji numer rachunku bankowego właściwy do przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych przez dokonanie zgłoszenia identyfikacyjnego albo zgłoszenia aktualizacyjnego.

W innym przypadku kwota nie trafi do żadnej organizacji i pozostanie w budżecie państwa (Naczelnik Urzędu Skarbowego odstępuje od przekazania takiej kwoty).


 

3

Wypełnij zeznanie podatkowe, wpisując nr KRS wybranej organizacji oraz kwotę 1% WE WŁAŚCIWĄ RUBRYKĘ

 • w PIT-28, część M i N – poz. od nr 125 do nr 129,
 • w PIT-36, część O i P – poz. od nr 301 do nr 305,
 • w PIT-36L, część N i O – poz. od nr 104 do nr 108,
 • w PIT-37, część H i I – poz. od nr 122 do nr 126,
 • w PIT-38, część G i H – poz. od nr 57 do nr 61,

Podatnik w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym może podać informacje mogące mieć wpływ na dystrybucję środków gromadzonych przez organizację pożytku publicznego (np. podać cel szczegółowy 1%). Wskazanie takie podatnik może zamieścić w części zatytułow.:„informacje uzupełniające”.

Od 15 lutego 2019 r. podatnicy będą mogli korzystać z usługi Twój e-PIT w serwisie podatki.gov.pl. Usługa automatycznie wskazuje tę OPP, której podatnik w ubiegłym roku przekazał 1% podatku. Wskazuje też cel szczegółowy i automatycznie zaznacza zgodę na przekazanie wybranej OPP informacji o 1%, według informacji z ubiegłego roku. Te dane można edytować. Twój e-PIT wylicza kwotę 1% podatku na podstawie aktualnych danych.

4

Złóż pit w terminie

Zeznanie musi być złożone do:

Uwaga - w przypadku PIT-37 i PIT-38 w usłudze Twój e-PIT nawet w braku złożenia deklaracji (milczącej zgody na deklarację PIT przedstawiuoną przez Ministerstwo Finansów,  termin ten liczy się od powyższej daty).

Korekta musi być złożona:

 • 31 maj 2019 r. – PIT 36, PIT 36L, PIT 37, PIT 38,
 • 28 luty 2019 r. - PIT 28

Podatek musi być zapłacony w całości do:

 • 1 lipca 2019 r. – PIT 36, PIT 36L, PIT 37, PIT 38,
 • 31 maja 2019 r. - PIT 28

Podatnik musi zapłacić cały podatek, który jest podstawą ustalenia kwoty przekazywanej. w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu do złożenia zeznania podatkowego.

Możliwe jest, że podatek zapłaci się po terminie, z odsetkami za zwłokę, a 1% nadal zostanie przekazany. Natomiast sama deklaracja musi być złożona zgodnie z terminem ustawowym (potem można ją korygować).


Numer KRS wybranej organizacji wpisz w odpowiednim polu zeznania podatkowego

powróć