tekst Zgloś się do komisji konkursowej

Nabór osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej w konkursie ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego Województwa Mazowieckiego „Wspieranie klubów i zawodników Mazowsza na podstawie wyników Systemu Sportu ...

Ogłoszenie o naborze osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”, zadanie pn. „Wspieranie klubów i zawodników Mazowsza na podstawie wyników Systemu Sportu Młodzieżowego”.

tekst Zgloś się do komisji konkursowej

Nabór osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej w konkursie ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego Województwa Mazowieckiego pn. „Letnia szkoła archeologii”, wybranego do realizacji w ramach BOM

Ogłoszenie o naborze osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego Województwa Mazowieckiego pn. „Letnia szkoła archeologii”, wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego.

tekst Zgloś się do komisji konkursowej

Nabór osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej w konkursie ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”, zadanie pn. Działania edukacyjne..

Ogłoszenie o naborze osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”, zadanie pn. "Działania edukacyjne i informacyjne w zakresie gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z wdrażaniem gospodarki o obiegu zamkniętym".

tekst Zgloś się do komisji konkursowej

Nabór osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej w konkursie ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”

Ogłoszenie o naborze osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”.

Mazowsze dla młodzieży - nabór wniosków