logoprogramu moje miejsce na ziemi

Rusza czwarta edycja programu „Moje miejsce na Ziemi”!

Nabór do czwartej edycji programu „Moje miejsce na Ziemi”, w ramach którego Fundacja ORLEN przekaże kolejne 2 miliony złotych na wsparcie lokalnych społeczności rozpocznie się 21 czerwca 2021 roku. To największy program grantowy Fundacji ORLEN i jeden z największych realizowanych przez fundacje korporacyjne. O wsparcie finansowe na realizację lokalnych inicjatyw ubiegać się mogą nie tylko przedstawiciele organizacji pozarządowych, ale również jednostki ochotniczej straży pożarnej, koła, biblioteki, szkoły, instytucje kultury i sportu, parafie, a także jednostki samorządu terytorialnego. Potrzebne są pomysł i energia ...

logo programu grupawsparcia.pl

Rusza program bezpłatnej pomocy psychologicznej dla mieszkańców województwa mazowieckiego

Mieszkańcy województwa mazowieckiego mogą teraz bezpłatnie uzyskać wsparcie psychologiczne w ramach dedykowanej dla nich grupy wsparcia, dostępnej na platformie GrupaWsparcia.pl. Projekt jest wynikiem współpracy Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz Fundacji ADRA Polska. Z pomocy będzie mógł skorzystać każdy mieszkaniec województwa potrzebujący wsparcia i chcący zadbać o swoją kondycję psychiczną.
Aby móc skorzystać ze wsparcia psychologicznego wystarczy zalogować się na portal GrupaWsparcia.pl oraz dołączyć do dedykowanej grupy wsparcia dla mieszkańców województwa mazowieckiego. Dodat ...

obrazek-komisja

Nabór osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej w obszarze "Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”

Ogłoszenie o naborze osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”

napis: XXII edycja konkursu  Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego

XXII edycja konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego

Samorząd Województwa Mazowieckiego już po raz 22 organizuje konkurs Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego, pragnąc nagrodzić wybitnych mieszkańców naszego regionu za szczególne zasługi w zakresie promocji województwa mazowieckiego w kraju i na świecie w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. To uhonorowanie pracy i talentu ludzi niepospolitych, którzy z potrzeby serca intensywnie działają na rzecz wspólnoty mazowieckiej. Zapraszamy zatem do zgłaszania kandydatów. Nabór wniosków przewidziany ...

logo Mazowsze serce Polski

Zmiana terminu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert w obszarze "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej"

UWAGA!

Zarząd Województwa Mazowieckiego, na posiedzeniu w dniu 8 czerwca 2021 r. podjął decyzję o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w latach 2021–2023 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej” - ogłoszonego uchwałą nr 434/217/21 z dnia 23 marca 2021 r., zadanie: Zlecenie prowadzenia regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej. Maksymalny termin rozstrzygnięcia konkursu, o którym mowa, przewiduje się do 30 listopada 2021 r.