Mazowieckie Barwy Wolontariatu

X edycja konkursu Mazowieckie Barwy Wolontariatu została rozstzrygnięta

Mazowsze pełne jest ludzi z ogromną empatią, wrażliwych i działających na rzecz innych. Część z nich mogliśmy poznać jako laureatów konkursu Mazowieckie Barwy Wolontariatu.

 

Organizowany przez urząd marszałkowski konkurs miał wyłonić zwycięzców – wolontariuszy, grupy wolontariackie, a także całe rodziny zaangażowane w sprawy potrzebujących. Ich kandydatury mogli zgłaszać: organizacje pozarządowe, grupy samopomocowe, instytucje państwowe i samorządowe, a także podmioty, które realizują program wolontariatu prawniczego czy też osoby fizyczne korzystające z pomocy wolontariuszy. W sumie wpłynęło 114 kandydatur. W tegorocznej X edycji konkursu w pięciu kategoriach wyłoniono pięciu laureatów oraz sześciu wyróżnionych. Zgłoszenia oceniane były pod kątem zaangażowania, innowacyjności, skuteczności oraz partnerstwa w podejmowanych przez wolontariuszy działaniach.

Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za nadesłane zgłoszenia.

Lista laureatów oraz wyróżnionych przedstawia się następująco:

 

 

Laureaci

 Mazowieckie Barwy Wolontariatu 2020

 

KATEGORIA INDYWIDUALNY WOLONTARIAT

LAUREAT: Mariusz Goszczycki – zaangażowany w pomoc dzieciom ze Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Jeżewie. Żołnierz 56. Pułku Specjalnego, uczestniczył w misjach poza granicami naszego kraju. Przy wsparciu dawnych towarzyszy broni rozpoczął akcję, której celem jest zebranie środków na rekonstrukcję dłoni jednego z uczniów Szkoły Podstawowej w Jeżewie. Prowadzi szkolenia dla dzieci ze szkół pod kątem zagrożeń terrorystycznych, bezpiecznego wypoczynku nad wodą współpracując z ratownikami WOPR. Niesie pomoc najbardziej potrzebującym m.in. w ramach akcji „Szlachetna Paczka”.

WYRÓŻNIENIE: Krystyna Paszko – uczennica klasy maturalnej. Od lat zaangażowana w szereg inicjatyw społecznych, pomocowych i wolontariackich. Pełni funkcję przybocznej w warszawskiej drużynie harcerskiej 23 WDW Binduga. Jest autorką projektu pomocowego o nazwie Rumianki i Bratki, którego celem jest pomoc ofiarom przemocy domowej. Aktualnie przy projekcie współpracuje ok. 30 psycholożek oraz 20 prawniczek i prawników.


KATEGORIA SZKOLNE/PRZEDSZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU

LAUREAT: Szkolny Klub Ośmiu „Serce na dłoni” działający przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 223 w Warszawie – Klub istnieje od 2006 r. liczy około 100 wolontariuszy, którzy w zróżnicowany sposób niosą pomoc innym. Współpracują między innymi z kombatantami AK Korpusu „Jodła”, Fundacją „Świat na Tak” oraz z ponad 20 innymi fundacjami i ponad 20 podmiotami lokalnymi.

WYRÓŻNIENIE: Szkolne Koło Wolontariatu w Zespole Placówek Oświatowych nr 1 w Mławie – współpracuje z Zakładem Opiekuńczo – Leczniczym w Kraszewie Czubakach, w którym dzięki zorganizowanej zbiórce książek utworzono bibliotekę. Wolontariusze podjęli stałą współpracę, która polega między innymi na cyklicznych odwiedzinach i czytaniu książek dzieciom z hospicjum. Zaangażowani także w zbiórki karmy dla zwierząt, plastikowych nakrętek, pomocy słabszym w nauce, w czytanie baśni w przedszkolu, ale także pamiętają o osobach chorych, do których wysyłają kartki na Święta Bożego Narodzenia.

 


KATEGORIA WOLONTARIAT GRUPOWY

LAUREAT: Społeczność No Bell – tworzą ją uczniowie, rodzice oraz nauczyciele, którzy od lat angażują się w różne formy pomocy potrzebującym. „Szpik pozwala ujść z życiem”, „Dzień życzliwości”, „Choinka marzeń” to sztandarowe akcje, które regularnie są organizowane przez szkolną społeczność.

WYRÓŻNIENIE: Wolontariusze Fundacji Ready2Run – Grupa działa od maja 2019 roku. Ideą, która zapoczątkowała proces tworzenia grupy wolontariuszy, była integracja we wspólnych działaniach osób z niepełnosprawnością z ich pełnosprawnymi rówieśnikami.  Współpracują m.in. z Sekcją Koszykówki Legia Warszawa oraz z organizatorem Półmaratonu Powiatu Warszawskiego Zachodniego im. Janusza Kusocińskiego swoim wsparciem zwiększają poczucie bezpieczeństwa uczestników podczas biegów masowych i rozgrywanych meczy.

 


KATEGORIA WOLONTARIAT SENIORÓW

LAUREAT: Akademia Seniora Muzeum Niepodległości w Warszawie – istnieje od października 2018 roku. Aktywnie uczestniczy w zbiórkach maskotek przekazywanych do Centrum Zdrowia Dziecka, uczestniczy w akcjach podejmowanych przez Muzeum Niepodległości np. opieka nad zwiedzającymi Cytadelę w ramach programu „Kultura 50+” czy wygłaszanie prelekcji promujących zdrowy styl życia przez słuchaczy Akademii Seniora (emerytowanych lekarzy) w ramach Warszawskich Dni Seniora. W czasie pandemii szyto maseczki, które przekazano weteranom zrzeszonym w Światowym Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

WYRÓŻNIENIE: Klub Senior + - rozpoczął działalność w 2020 roku i zrzesza 110 członków. Działalność klubu polega na motywowaniu seniorów do działań na rzecz samopomocy. Celem powstania klubu było przeciwdziałanie wykluczeniu osób starszych. W ramach akcji „podziel się ciepłem” członkowie szyją czapki i szaliki dla najbardziej potrzebujących. Brali aktywny udział w projekcie „Lodowata niedziela dla Jaśka” gdzie swoje rękodzieła wystawiali na licytację, a dochód został przeznaczony na rehabilitację potrzebującego chłopca w czasie izolacji działania i spotkania w klubie zostały zawieszone, jednak członkowie przenieśli się do sieci i tam udostępniali filmy instruktażowe z szydełkowania, rękodzieła, aktywności fizycznej, którą można uprawiać w domu. Klub także zaangażował się w szycie maseczek w czasie pandemii.


KATEGORIA WOLONTARIAT W CZASIE PANDEMII

LAUREAT: Mieszkańcy Gminy Wołomin – czas pandemii pokazał na ogromną skalę jaką empatią i szlachetnością cechują się mieszkańcy gminy Wołomin. W celu zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa i łagodzenia skutków epidemii organizowane były zbiórki pieniędzy, szycie maseczek dla służb medycznych, szpitala i hospicjum, a także pomoc seniorom i pomoc sąsiedzka. W pomoc innym w tym trudnym czasie licznie zaangażowali się wołomińscy przedsiębiorcy, którzy wspomagali finansowo antycovidowe działania, użyczali prywatnego sprzętu do dezynfekcji przestrzeni publicznych. W początkowej fazie epidemii, kiedy na rynku brakowało maseczek Mieszkańcy gminy Wołomin uszyli 12 275 maseczek, które trafiły do ponad 20 instytucji.

WYRÓŻNIENIE: Paweł Sędek – zakupione z prywatnych środków finansowych maski pełnotwarzowe z filtrami FFP3, maseczki z materiału z jonami srebra oraz przyłbice przekazał dla personelu medycznego. Jednocześnie z różnych stron zaczęły się do Pana Pawła zgłaszać szpitale i oddziały, które borykały się z brakiem maseczek. Z każdym dniem zapotrzebowanie przez personel medyczny było coraz większe. Do akcji włączyli się inny wolontariusze, prywatni darczyńcy oraz gwiazdy show-biznesu np. Enej, IRA czy Muniek Staszczyk. Akcja zyskała również swoją nazwę #STOPcoronaPolska.

WYRÓŻNIENIE: Kacper Ośko – uczeń, który mimo swoich szkolnych obowiązków w czasie pandemii zaangażował się w społeczną pomoc wolontariacką w Medycznej Szkole Policealnej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu. Swoją pasję, którą jest informatyka przełożył na pomoc w skoordynowanie działalności zdalnego nauczania we współpracy ze szkolnym informatykiem.