Mazowieckie Barwy Wolontariatu

Rusza konkurs „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”. W ten sposób samorząd województwa mazowieckiego chce uhonorować najbardziej zaangażowanych w swoją pracę charytatywną. W tym roku będą również nagrodzone osoby, które pomagały podczas pandemii Covid-19. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 września br.

Nominowani do konkursu mogą być zarówno pojedynczy wolontariusze, jak i grupy czy całe rodziny. Liczy się każda aktywność w dowolnym obszarze życia społecznego. Kandydatów mogą zgłaszać: organizacje pozarządowe, grupy samopomocowe, instytucje państwowe i samorządowe, a także podmioty, które realizują program wolontariatu prawniczego czy też osoby fizyczne korzystające z pomocy wolontariuszy. Możliwe jest również zgłoszenie własnej kandydatury. Jeden podmiot może wskazać od 1 do 5 kandydatur.

Do udziału w konkursie zachęca marszałek Adam Struzik. – Zapraszam Państwa do zgłaszania kandydatur do jubileuszowej dziesiątej edycji konkursu Mazowieckie Barwy Wolontariatu. Jest to inicjatywa, która z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Ponieważ, to właśnie tego typu przedsięwzięcia pozwalają na dostrzeżenie tych ludzi, którzy swój czas i swoje serce poświęcają innym w różnych obszarach życia – hospicjach, szpitalach, ale także instytucjach publicznych, czy po prostu w wolontariacie szkolnym – podkreśla marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.

Dodatkowo w tym roku pojawiła się kategoria specjalna „wolontariat w czasie pandemii”, która ma na celu uhonorowanie najciekawszych inicjatyw wolontariuszy związanych z niesieniem pomocy osobom potrzebującym w czasie pandemii Covid-19. Ich pracę obserwował przewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Prorodzinnej w Sejmiku Województwa Mazowieckiego Piotr Kandyba. – Obserwowałem działalność wielu grup wolontariuszy na Mazowszu, które wspierały lekarzy, personel medyczny oraz pomagały seniorom w tym najtrudniejszym okresie. Tym bardziej cieszę się, że tegoroczna edycja konkursu jest skierowana właśnie do tych osób – zaznacza radny województwa mazowieckiego Piotr Kandyba.

Kandydatów można zgłaszać w formie:
• elektronicznej – na adres e-mail: dialog@mazovia.pl, z tematem „X edycja konkursu Mazowieckie Barwy Wolontariatu” (formularz zgłoszeniowy oraz potwierdzenie działalności wolontariusza powinny mieć formę skanu np. w formacie pdf i zawierać podpisy kandydatów i osób dokonujących zgłoszenia lub reprezentujących podmiot zgłaszający lub potwierdzających działalność wolontariusza);
• papierowej – na adres korespondencyjny: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Okrzei 35, 03-715 Warszawa, z dopiskiem „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”.

Laureatów konkursu wyłoni jury. Pod uwagę będą brane: zaangażowanie, innowacyjność, skuteczność oraz partnerstwo w podejmowanych przez wolontariuszy działaniach. Wręczenie nagród i wyróżnień planowane jest podczas uroczystej gali konkursu „Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego”.

.

Więcej informacji na ten temat udziela:
Biuro Dialogu Obywatelskiego
tel: 22 59 79 679 lub 22 43 79 482

     

 


 

Pliki do pobrania:

INFORMACJE O KONKURSIE

Regulamin X Edycji Mazowieckich Barw Wolontariatu

pobierz

Klauzula dla osób prawnych

pobierz

Formularz zgłoszeniowy

pobierz

Plakat konkursu

pobierz


 

Laureaci

 Mazowieckie Barwy Wolontariatu 2019

 

LAUREACI

I miejsce

Maria Wytrykowska (Wołomin) – koordynatorka Młodzieżowego Klubu Wolontariatu „Na Przekór” działającego wcześniej przy wołomińskim gimnazjum, a obecnie przy liceum. Od 30 lat pracuje w szkole jako pedagog. Uważa, że nie ma „trudnej” młodzieży, a kluczem do otwarcia młodych jest pomysł, który chwyci oraz osobiste zaangażowanie pomysłodawcy. Jej pomysł na wolontariat sprawdził się 17 lat temu i od tamtej pory w klubie co roku działa 100 stałych wolontariuszy, czyli co czwarty uczeń szkoły. Swoją codzienną pracą udowadniają – na przekór obiegowym opiniom o młodzieży, że jest w niej wielki potencjał do pomagania innym.

oraz

Klub Ośmiu – Młodzieżowy Wolontariat (Gąbin, pow. płocki) – działa w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie od 2003 r. Grupa młodzieży szkolnej w wieku 16–19 lat aktywnie działa w swoim środowisku lokalnym i pomaga potrzebującym. Klub liczy ponad 20 osób – uczniów liceum, technikum oraz szkoły zawodowej. We wrześniu wspólnie z opiekunami ustalają plan pracy, który realizują przez cały rok. Pola aktywności są różne w zależności od potrzeb dostrzeganych przez klubowiczów. Praca w wolontariacie nie pozostawia miejsca na nudę, daje możliwość robienia czegoś ważnego i wartościowego.


II miejsce

Emilia Minkowska (Warszawa) – wolontariuszka Fundacji Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym – Emilia jest w fundacji od początku istnienia projektu Avalon Extreme, który promuje sporty ekstremalne osób z niepełnosprawnościami i ma na celu przełamanie stereotypów w ich postrzeganiu. Emilia motywuje ludzi do pokonywania własnych ograniczeń, stawiając przed nimi nowe wyzwania. Rozpoczęła od rugby na wózkach, ale pomaga także przy innych dyscyplinach, takich jak crossfit. Nie przegapi też żadnego z organizowanych przez fundację eventów. Zawsze chętna do pomocy i zaangażowana na 150 proc.


III miejsce

Martyna, Weronika i Arkadiusz Reszczyńscy (Sochaczew) – Mama i dwójka jej dzieci są wolontariuszami pracującymi na rzecz lokalnego społeczeństwa. Martyna jako doświadczony, czynny zawodowo pedagog pomaga podczas opieki nad dziećmi z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Weronika podjęła się wolontariatu w Caritasie – Domu Kapłana Seniora. Od kilku lat jest wolontariuszką w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, pomaga w zajęciach Pogotowia Lekcyjnego. Arkadiusz rozpoczął swoją pracę wolontariacką w Domu Kapłana Seniora w wieku 11 lat. Teraz również pomaga dzieciom w nauce oraz w organizacji imprez sportowych. Wszyscy są w rodzinie „Szlachetnej Paczki”. Są ciepło postrzegani przez innych wolontariuszy oraz osoby, którym pomagają. Do każdego zadania podchodzą odpowiedzialnie.


Wyróżnieni kandydaci:

Szkolny Klub Wolontariatu „Jeden Drugiemu” przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu – działa od ponad dwudziestu lat. Ma na koncie setki inicjatyw. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi, placówkami niosącymi pomoc potrzebującym, władzami miasta. Wolontariuszy cechuje ogromne poczucie odpowiedzialności i sprawiedliwości. Są to osoby niezwykle ciepłe, uczynne, życzliwe, uczciwe i taktowne. Nigdy nie pozostają obojętni na troski uczniów, koleżanek i kolegów, każdego spotkanego człowieka. Ich mottem jest myśl Janusza Korczaka: „Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali, ale po to, abym to ja działał i kochał. Moim obowiązkiem jest troszczyć się o świat, o człowieka”.

Wolontariusze Płockiego Wolontariatu – pracujący w Kapitalnym Sklepie. Kapitalny Sklep nie istniałby, gdyby nie wolontariusze. Tylko dzięki ich codziennej pracy możliwe są przedsięwzięcia, które z początku mogły wydawać się nierealne. Kapitalny Sklep powstał w kwietniu 2018 r. z inicjatywy Stowarzyszenia Wolontariuszy „Kapitał Ludzki”. Prowadzi sprzedaż podarowanych przez płocczan przedmiotów: odzieży, zabawek, książek, dekoracji itp. Cieszy się zainteresowaniem kupujących, którzy wydając w nim kolejne złotówki, przyczyniają się do pomocy potrzebującym. W lipcu 2019 r. stowarzyszenie przeznaczyło zgromadzone środki na zakup mieszkania dla wychowanka domu dziecka.


Wolontariusze warszawskiego oddziału Fundacji Mam Marzenie – ich głównym zadaniem jest realizowanie marzeń dzieciaków cierpiących na choroby bezpośrednio zagrażające ich życiu. O swoich podopiecznych mówią „Marzyciele”. To, co robią, pozwala dzieciom zapomnieć o chorobie i daje siłę do dalszej walki. Trzeba być bardzo silnym, by wejść na oddział onkologii i nie uronić łzy, a wręcz dać z siebie wszystko, by na bladych twarzyczkach pojawił się uśmiech.