Mapa aktywności lokalnej województwa mazowieckiego

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do współtworzenia mapy aktywności lokalnej województwa mazowieckiego poprzez dodanie swojej organizacji do bazy danych na naszej stronie.

Chcielibyśmy, aby docelowo znalazły się tu dane mazowieckich organizacji aktywnie działających w swoich środowiskach. W szczególności tych  korzystających ze wsparcia finansowego Województwa Mazowieckiego, jak również współpracujących z nim w inny sposób, np. poprzez udział w konsultacjach programu współpracy.

Zdajemy sobie sprawę, że uzupełnianie zawartych w niej danych możliwe jest tylko przy aktywnym udziale samych organizacji pozarządowych. Zachęcamy więc wszystkich do umieszczania i aktualizowania w bazie informacji o działaniach swoich organizacji.

W trosce o aktualność danych wprowadzonych do bazy, co roku przeprowadzana będzie jej aktualizacja. Do każdej organizacji, której dane znajdują się w bazie zwracać się będziemy z prośbą o ich weryfikację i  ewentualną aktualizację.

Aby dodać organizację do bazy, a później mieć możliwość aktualizacji danych należy uzyskać login i hasło, korzystając z formularza poniżej (+Dodaj organizację)


 

Wyszukaj Organizacje Pozarządowe działające na terenie województwa Mazowieckiego

+ Dodaj organizację

Wyszukiwarka organizacji

Wyniki wyszukiwania

Fundacja Mlekiem Mamy

Status OPP: nie

Forma prawna: Fundacja

Miejscowość: M. st. Warszawa

Nr KRS lub innego rejestru: 0000714216

NIP: 9522173483

Adres strony internetowej: https://www.fundacja.mlekiemmamy.org/

Głównym celem Fundacji “Mlekiem Mamy” jest wspieranie rodzin oraz upowszechnianie wiedzy o karmieniu naturalnym i tzw. świadomym rodzicielstwie. Dążymy do ochrony karmienia naturalnego oraz przestrzegania praw z nim związanych.


Miejscowość: M. st. Warszawa

Ulica: Jana Pawła II

Nr domu i lokalu: 31 / 3

Kod pocztowy: 05-077

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Województwo: mazowieckie

Rok powstania: 2018

Telefon: 536292700

E-mail: fundacja@mlekiemmamy.org

Strona www: https://www.fundacja.mlekiemmamy.org/


Siedziba dostępna dla osób z niepełnosprawnością: nie

Dane rejestrowe:

Forma prawna: Fundacja

Nr KRS lub innego rejestru: 0000714216

REGON: 369327005

NIP: 9522173483

Rok powstania: 2018

Obszary działania organizacji:

  • działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka
  • działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
  • ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza
  • promocja i organizacja wolontariatu
  • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
  • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, działania wspomagające rozwój demokracji

Dotacje z budżetu województwa mazowieckiego

Rok Obszar współpracy Tytuł projektu Kwota dotacji
2021 wsparcie technologiczne warszawskich organizacji pozarządowych MLEKIEM MAMY W SIECI 9.200 złotych
powróć