Mapa aktywności lokalnej województwa mazowieckiego

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do współtworzenia mapy aktywności lokalnej województwa mazowieckiego poprzez dodanie swojej organizacji do bazy danych na naszej stronie.

Chcielibyśmy, aby docelowo znalazły się tu dane mazowieckich organizacji aktywnie działających w swoich środowiskach. W szczególności tych  korzystających ze wsparcia finansowego Województwa Mazowieckiego, jak również współpracujących z nim w inny sposób, np. poprzez udział w konsultacjach programu współpracy.

Zdajemy sobie sprawę, że uzupełnianie zawartych w niej danych możliwe jest tylko przy aktywnym udziale samych organizacji pozarządowych. Zachęcamy więc wszystkich do umieszczania i aktualizowania w bazie informacji o działaniach swoich organizacji.

W trosce o aktualność danych wprowadzonych do bazy, co roku przeprowadzana będzie jej aktualizacja. Do każdej organizacji, której dane znajdują się w bazie zwracać się będziemy z prośbą o ich weryfikację i  ewentualną aktualizację.

Aby dodać organizację do bazy, a później mieć możliwość aktualizacji danych należy uzyskać login i hasło, korzystając z formularza poniżej (+Dodaj organizację)


 

Wyszukaj Organizacje Pozarządowe działające na terenie województwa Mazowieckiego

+ Dodaj organizację

Wyszukiwarka organizacji

Wyniki wyszukiwania

Fundacja Zwierzokracja

Status OPP: nie

Forma prawna: Fundacja

Miejscowość: Tarczyn

Nr KRS lub innego rejestru: 0000884300

NIP: 1231487824

Adres strony internetowej: https://www.facebook.com/fundacjazwierzokracja

Fundacja Zwierzokracja działa na rzecz ochrony praw zwierząt, edukacji w tym obszarze, zapobiegania bezdomności zwierząt poprzez ograniczanie niekontrolowanego rozrodu zwierząt domowych, ratowanie zwierząt chorych, poszkodowanych, bezpańskich, leczenie i szukanie im domów.

Miejscowość: Tarczyn

Ulica: ul. mjr. E. Ziółkowskiego

Nr domu i lokalu: 12 / 6

Kod pocztowy: 05-555

Powiat: Powiat piaseczyński

Województwo: mazowieckie

Rok powstania: 2021

Telefon: 227656066

E-mail: fundacja@zwierzokracja.eu

Strona www: https://www.facebook.com/fundacjazwierzokracja


Siedziba dostępna dla osób z niepełnosprawnością: nie

Dane rejestrowe:

Forma prawna: Fundacja

Nr KRS lub innego rejestru: 0000884300

REGON: 388210745

NIP: 1231487824

Rok powstania: 2021

Obszary działania organizacji:

  • działalność charytatywna
  • ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

powróć