Mapa aktywności lokalnej województwa mazowieckiego

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do współtworzenia mapy aktywności lokalnej województwa mazowieckiego poprzez dodanie swojej organizacji do bazy danych na naszej stronie.

Chcielibyśmy, aby docelowo znalazły się tu dane mazowieckich organizacji aktywnie działających w swoich środowiskach. W szczególności tych  korzystających ze wsparcia finansowego Województwa Mazowieckiego, jak również współpracujących z nim w inny sposób, np. poprzez udział w konsultacjach programu współpracy.

Zdajemy sobie sprawę, że uzupełnianie zawartych w niej danych możliwe jest tylko przy aktywnym udziale samych organizacji pozarządowych. Zachęcamy więc wszystkich do umieszczania i aktualizowania w bazie informacji o działaniach swoich organizacji.

W trosce o aktualność danych wprowadzonych do bazy, co roku przeprowadzana będzie jej aktualizacja. Do każdej organizacji, której dane znajdują się w bazie zwracać się będziemy z prośbą o ich weryfikację i  ewentualną aktualizację.

Aby dodać organizację do bazy, a później mieć możliwość aktualizacji danych należy uzyskać login i hasło, korzystając z formularza poniżej (+Dodaj organizację)


 

Wyszukaj Organizacje Pozarządowe działające na terenie województwa Mazowieckiego

+ Dodaj organizację

Wyszukiwarka organizacji

Wyniki wyszukiwania

Fundacja Pro Edu Cadis

Status OPP: tak

Forma prawna: Fundacja

Miejscowość: Szydłowiec

Nr KRS lub innego rejestru: 0000666426

NIP: 7991971084

Adres strony internetowej: -

Fundacja zorganizowała szereg projektów związanych z głównie z wypoczynkiem dzieci i młodzieży z terenu powiatu szydłowieckiego.

Miejscowość: Szydłowiec

Ulica: Sadowa

Nr domu i lokalu: 25 / -

Kod pocztowy: 26-500

Powiat: Powiat szydłowiecki

Województwo: mazowieckie

Rok powstania: 2017

Telefon: 600493368

E-mail: ania.koniarczyk@op.pl

Strona www: -


Siedziba dostępna dla osób z niepełnosprawnością: tak

Dane rejestrowe:

Forma prawna: Fundacja

Nr KRS lub innego rejestru: 0000666426

REGON: 366715920

NIP: 7991971084

Rok powstania: 2017

Obszary działania organizacji:

  • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży
  • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
  • nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
  • turystyka i krajoznawstwo
  • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

powróć