Mapa aktywności lokalnej województwa mazowieckiego

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do współtworzenia mapy aktywności lokalnej województwa mazowieckiego poprzez dodanie swojej organizacji do bazy danych na naszej stronie.

Chcielibyśmy, aby docelowo znalazły się tu dane mazowieckich organizacji aktywnie działających w swoich środowiskach. W szczególności tych  korzystających ze wsparcia finansowego Województwa Mazowieckiego, jak również współpracujących z nim w inny sposób, np. poprzez udział w konsultacjach programu współpracy.

Zdajemy sobie sprawę, że uzupełnianie zawartych w niej danych możliwe jest tylko przy aktywnym udziale samych organizacji pozarządowych. Zachęcamy więc wszystkich do umieszczania i aktualizowania w bazie informacji o działaniach swoich organizacji.

W trosce o aktualność danych wprowadzonych do bazy, co roku przeprowadzana będzie jej aktualizacja. Do każdej organizacji, której dane znajdują się w bazie zwracać się będziemy z prośbą o ich weryfikację i  ewentualną aktualizację.

Aby dodać organizację do bazy, a później mieć możliwość aktualizacji danych należy uzyskać login i hasło, korzystając z formularza poniżej (+Dodaj organizację)


 

Wyszukaj Organizacje Pozarządowe działające na terenie województwa Mazowieckiego

+ Dodaj organizację

Wyszukiwarka organizacji

Wyniki wyszukiwania

Fundacja Leny Grochowskiej

Status OPP: tak

Forma prawna: Fundacja

Miejscowość: M. Siedlce

Nr KRS lub innego rejestru: 0000506586

NIP: 8213640725

Adres strony internetowej: www.fundacjalenygrochowskiej.pl

Fundacja Leny Grochowskiej powstała w kwietniu 2014 roku w odpowiedzi na problem repatriacji. Od tego czasu nasze działania sukcesywnie się rozszerzają i obejmują obecnie kilka obszarów: - tworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie (m.in. w Warsztacie Rękodzieła Artystycznego toMy), - zapewnienie mieszkania treningowego dla podpiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Siedlcach, - organizacja praktyk w Warsztacie Rękodzieła Artystycznego toMy dla uczniów z niepełnosprawnością, - działania w obszarze repatriacji, czyli sprowadzanie do kraju polskich rodzin z terenów byłych republik radzieckich, zapewnienie im mieszkań i pracy, - działalność kulturalną poprzez organizowanie konkursów i plenerów sztuki nieprofesjonalnej (np. Konkurs Sztuki Nieprofesjonalnej Szukamy Nikifora), - działalność charytatywną (bale i koncerty, z których dochód przeznaczamy na pomoc osobom niepełnosprawnym i repatriantom), organizacja koloni dla dzieci i młodzieży z Ukrainy, utworzenie w Siedlcach mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Miejscowość: M. Siedlce

Ulica: Brzeska

Nr domu i lokalu: 134 /

Kod pocztowy: 08-110

Powiat: Powiat m. Siedlce

Województwo: mazowieckie

Rok powstania: 2014

Telefon: 256441464

E-mail: kontakt@fundacjalenygrochowskiej.pl

Strona www: www.fundacjalenygrochowskiej.pl


Siedziba dostępna dla osób z niepełnosprawnością: tak

Dane rejestrowe:

Forma prawna: Fundacja

Nr KRS lub innego rejestru: 0000506586

REGON: 147217470

NIP: 8213640725

Rok powstania: 2014

Obszary działania organizacji:

  • działalność charytatywna
  • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży
  • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
  • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
  • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

powróć