Mapa aktywności lokalnej województwa mazowieckiego

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do współtworzenia mapy aktywności lokalnej województwa mazowieckiego poprzez dodanie swojej organizacji do bazy danych na naszej stronie.

Chcielibyśmy, aby docelowo znalazły się tu dane mazowieckich organizacji aktywnie działających w swoich środowiskach. W szczególności tych  korzystających ze wsparcia finansowego Województwa Mazowieckiego, jak również współpracujących z nim w inny sposób, np. poprzez udział w konsultacjach programu współpracy.

Zdajemy sobie sprawę, że uzupełnianie zawartych w niej danych możliwe jest tylko przy aktywnym udziale samych organizacji pozarządowych. Zachęcamy więc wszystkich do umieszczania i aktualizowania w bazie informacji o działaniach swoich organizacji.

W trosce o aktualność danych wprowadzonych do bazy, co roku przeprowadzana będzie jej aktualizacja. Do każdej organizacji, której dane znajdują się w bazie zwracać się będziemy z prośbą o ich weryfikację i  ewentualną aktualizację.

Aby dodać organizację do bazy, a później mieć możliwość aktualizacji danych należy uzyskać login i hasło, korzystając z formularza poniżej (+Dodaj organizację)


 

Wyszukaj Organizacje Pozarządowe działające na terenie województwa Mazowieckiego

+ Dodaj organizację

Wyszukiwarka organizacji

Wyniki wyszukiwania

FUNDACJA PERŁA BAROKU

Status OPP: nie

Forma prawna: Fundacja

Miejscowość: Kobyłka

Nr KRS lub innego rejestru: 0000658786

NIP: 1251650836

Adres strony internetowej: www.PerlaBaroku.pl

Zapraszamy na www.PerlaBaroku.pl oraz www.FilharmoniaDladzieci.pl

Miejscowość: Kobyłka

Ulica: Ejtnera

Nr domu i lokalu: 16 A /

Kod pocztowy: 05-230

Powiat: Powiat wołomiński

Województwo: mazowieckie

Rok powstania: 2017

Telefon: 737-169-961

E-mail: perlabaroku@yahoo.pl

Strona www: www.PerlaBaroku.pl


Siedziba dostępna dla osób z niepełnosprawnością: tak

Dane rejestrowe:

Forma prawna: Fundacja

Nr KRS lub innego rejestru: 0000658786

REGON: 366391379

NIP: 1251650836

Rok powstania: 2017

Obszary działania organizacji:

  • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży
  • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
  • nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

powróć