Pin It

Uchwałą nr 103/20 z dnia 7 lipca 2020 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego rozstrzygnął nabór wniosków o udzielenie dotacji w 2020 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego i podjął decyzję o przyznaniu dotacji 90 podmiotom w łącznej kwocie 6 992 000 zł.

Wnioski o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego złożone w ramach naboru oceniła Komisja powołana uchwałą nr 700/133/20 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 26 maja 2020 r. Pod względem merytorycznym Komisja wysoko oceniła złożone wnioski, jednak ze względu na to, że łączna wnioskowana kwota dotacji przekroczyła ponad trzykrotnie wysokość środków zaplanowanych w budżecie województwa na ten cel, rekomendacje do dofinansowania otrzymało 75 podmiotów. Dodatkowo Komisja podjęła decyzję o utworzeniu listy rezerwowej. Po zapoznaniu się z oceną i rekomendacjami Komisji, Zarząd Województwa Mazowieckiego zaproponował udzielenie dotacji również 15 podmiotom znajdującym się na liście rezerwowej, wskazując jednocześnie propozycje wysokości dotacji. Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę po zapoznaniu się z oceną i rekomendacjami Komisji, uwzględniając także propozycję Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie udzielenia dotacji podmiotom z listy rezerwowej.

Jeżeli przyznana kwota dotacji jest niższa od wnioskowanej, a Wnioskodawca podejmuje się realizacji zadania, wówczas dopuszczalne jest zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania, z zastrzeżeniem, iż procentowy udział dotacji w kosztach całkowitych zadania nie może być wyższy od zadeklarowanego we wniosku. Informacje dotyczące aktualizacji dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy, Wnioskodawcy otrzymają w formie pisemnej.

Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania, na które przyznana została dotacja, uregulowane zostaną w umowie zawartej pomiędzy Województwem a podmiotem, który otrzymał dotację.

Informacji dotyczących naboru udzielają pracownicy Wydziału ds. Tworzenia Przestrzeni Kulturowej i Turystycznej w Departamencie Kultury, Promocji i Turystyki:

1. Emilia Walczak, pokój 323, tel. (22) 59-79-521, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Katarzyna Mielczarska – Sitek, pokój 323, tel. (22) 59-79-522, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Aleksandra Malenta, pokój 324, tel. (22) 59-79-119, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
4. Piotr Ptasiński, pokój 324, tel. (22) 59- 79- 230, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie rozstrzygnięcia naboru

pobierz

Wykaz wniosków ocenionych merytorycznie

pobierz

Wykaz wniosków niespełniających wymogów formalnych

pobierz

 

powróć