XIII edycja Konkursu „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”

Gratulujemy laureatom i wyróżnionym. Konkurs "Mazowieckie Barwy Wolontariatu" rozstrzygnięty.

PIĘKNE JEST NASZE MAZOWSZE, BO PIĘKNI LUDZIE SĄ JEGO MIESZKAŃCAMI!     

W XIII edycji Konkursu „Mazowieckie Barwy Wolontariatu" Kapituła oceniła 63 zgłoszenia: wolontariat młodzieży (32), wolontariat dorosłych aktywnych społecznie (23), wolontariat seniorów (3), kategoria specjalna – Pomoc Ukrainie (5).

Kapituła Konkursu oceniała Kandydatki/ów biorąc pod uwagę następujące kryteria:

  1. działalność społeczna w okresie od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2023 r., w tym różnorodność podejmowanych działań, inicjatyw, innowacyjność, trafność udzielonej pomocy/wsparcia, zakres i efektywność działań (liczba osób objętych pomocą/wsparciem oraz ich charakterystyka, obszar działań, częstotliwość udzielanej pomocy/wsparcia);
  2. długofalowe zaangażowania oraz współpraca partnerska (opis całokształtu społecznej działalności i współpracy z różnymi podmiotami na przestrzeni 3 ostatnich lat.

W tegorocznej edycji, na posiedzeniu 26 października br. Kapituła Konkursu wyłoniła w 4 kategoriach, z podziałem na wolontariat indywidulany i wolontariat grupowy,
7 laureatów i 7 wyróżnionych.

Laureata w kategorii "Nagroda mieszkańców Mazowsza" poznamy na uroczystej Gali konkursu 5 grudnia br.

Dziękujemy za nadesłane zgłoszenia,
a Laureatom i Wyróżnionym gratulujemy!

 

Laureaci


KATEGORIA WOLONTARIAT MŁODZIEŻY


WOLONTARIAT INDYWIDUALNY

LAUREATNatalia Boguszewska, uczennica LO w Zespole Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce - najbardziej zaangażowana wolontariuszka w Młodzieżowym Kole Wolontariatu w Zielonce. W okresie od 2020 roku do 2023 roku wzięła udział w ponad 30 różnych przedsięwzięciach i akcjach wolontariatu. Były to działania o zasięgu lokalnym, jak np.: cykliczne zbiórki żywności dla Domu Samotnej Matki (Natalka wraz z innymi wolontariuszami zebrała 1365 kg), kilkadziesiąt własnoręcznie wykonanych kartek bożonarodzeniowych z życzeniami dla Seniorów w Domu Pomocy Społecznej i wspólne z nimi kolędowanie, upominki i wspólne zabawy integracyjne z dziećmi w Szpitalu Dziecięcym. Angażuje się także w akcje społeczne o zasięgu krajowym, jak np. „Pola Nadziei”, „Irys”, #OskarChallenge, "Góra Grosza”, „Żonkile - Łączy Nas Pamięć”. Była też jedną z organizatorek kiermaszów własnoręcznie wykonanych kartek bożonarodzeniowych i świątecznych, organizowanych w celu finansowego wsparcia osób w trudnej sytuacji. Jej niezwykłe zaangażowanie w projekcie budowy studni głębinowej w Zambii zaowocowało zebraniem na ten cel wraz z kołem wolontariatu 14 600 zł. Swoją postawą niesienia pomocy innym była dla kolegów i koleżanek inspiracją do włączenia się w dzielenie się dobrem.

WOLONTARIAT GRUPOWY

LAUREATSzkolne Koło Wolontariatu Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Raciążu - młodzi ludzie, którzy podejmują bezinteresownie różnorodne inicjatywy na rzecz dobra innych, promują ideę wolontariatu, postawy otwartości oraz zaangażowania na rzecz społeczności i osób potrzebujących wsparcia. Uczniom Wolontariuszom towarzyszy sentencja „Non scholae, sed vitae dlscimus”, czyli „Nie dla szkoły, lecz dla życia się uczymy". Dlatego chętnie angażują się w prace na rzecz osób i instytucji działających w różnych obszarach życia społecznego. Otwartość na innych, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, wrażliwość, empatia, kreatywność oraz chęć niesienia pomocy innym, to tylko niektóre cechy wolontariuszy. Zakres ich działań jest bardzo szeroki. Począwszy od środowiska lokalnego, poprzez gminę, powiat, województwo aż po akcje ogólnopolskie, a nawet przekraczające granice naszego państwa (Paczka na Kresy - wyjazd na Litwę).

WYRÓŻNIENIEMłodzieżowe Koło Wolontariatu w Zespole Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce - działa od 19 lat i liczy 45 aktywnych i kreatywnych wolontariuszy, wrażliwych na dzielenie się dobrem z innymi. Dzięki wspaniałemu zaangażowaniu wolontariuszy tylko w okresie od 1 września 2022 r. do 31 sierpna 2023 r. udało się przeprowadzić 30 różnorodnych akcji społecznych, a wśród nich: świąteczne upominki dla dzieci z Domu Samotnej Matki oraz zbiórkę żywności (617 kg) dla tego Domu; świąteczne, własnoręcznie wykonane kartki z życzeniami dla 57 Seniorów Domu Pomocy Społecznej i wspólne z nimi kolędowanie; mikołajkowe upominki i spotkanie dla Osób Niepełnosprawnych z Klubu „Muminki”; upominki i zabawy dla chorych dzieci w Szpitalu Dziecięcym w ramach Światowego Dnia Chorego; akcje związane ze zbiórką funduszy dla osób dotkniętych cierpieniem, np.: "Pola Nadziei”, ’’Irys”, "Góra Grosza”; #OskarChallenge; "Adopcja na odległość” (finansowanie nauczania 2 dzieci w Ugandzie); kiermasz własnoręcznie wykonanych kartek bożonarodzeniowych i wielkanocnych z przeznaczeniem funduszy dla potrzebujących; świąteczne paczki i życzenia dla Mieszkańców Ukrainy; „Żonkile — Łączy Nas Pamięć”. Wolontariat współpracuje z 21 różnymi organizacjami na Mazowszu. Jednym z jego największych osiągnięć jest sfinalizowanie w tym roku budowy studni głębinowej w Zambi, na którą wolontariusze zebrali 14 600 zł. Są oni przekonani, że Dobro, które ludzie ludziom w przyjaźni i miłości świadczą, leży poza wszelką konkurencją.
 
WYRÓŻNIENIESzkolny Klub Wolontariusza działający w Szkole Podstawowej nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego w Płońsku - działa od 2016 roku i zrzesza 74 aktywnych, uśmiechniętych i kreatywnych wolontariuszy. To miejsce dla każdego! Zarówno dla uczniów angażujących się w krótkotrwałe akcje jak również długofalowe działania. Najważniejszy jest dla nich bezpośredni kontakt z drugim człowiekiem, spotkanie, szczera rozmowa. Promują wolontariat i postawy prospołeczne. Dzielą się swoim wolnym czasem i umiejętnościami, aby zmieniać świat na lepsze. Jest to często dobra szkoła życia i współpracy z ludźmi. Pomaganie uczy empatii. Społeczność szkolna od lat angażuje się w projekty tj. „Szlachetna Paczka", „Paczka na Kresy", Sprzątanie świata, BohaterON, zbiórka karmy i akcesoriów dla zwierząt. Wspierane są także lokalne inicjatywy tj. Jadłodzielnia, Cuszkodzielnia, Bawidzielnia. Od lat współpracują z Klubem Seniora „Senior +" w Płońsku. Ponadto akcje często mają charakter doraźny i wynikają z zauważanych potrzeb.

KATEGORIA WOLONTARIAT DOROSŁYCH AKTYWNYCH SPOŁECZNIE


WOLONTARIAT INDYWIDUALNY

LAUREATBartosz Gnojewski - jak ogień zapala nadzieję na lepsze jutro dla wszystkich potrzebujących. Pomoc innym stała się nieodłączną częścią życia pana Bartosza. Potrafi zarazić swoim optymizmem każdego, a jego pokłady energii umożliwiają realizację każdego zadania, które dla wielu jest rzeczą niemożliwą. Działalność charytatywną rozpoczął kilka lat temu, kiedy nie potrafiąc przejść obok, zdecydował się wybudować dom potrzebującej rodzinie. Tak się to zaczęło ...  Dziś jest wolontariuszem wielu akcji tj. akcje charytatywne dla osób chorych, łącznie ponad 400 tys. zł

WYRÓŻNIENIE: Marzena Wilga - Sołtyska wsi Dynak, przewodnicząca KGW w Dynaku, mama, gospodyni, kobieta aktywna, mieszkanka gminy Jednorożec, która angażuje się w wiele inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności. W tegoroczne wakacje zaangażowała się w pomoc mieszkańcom swojej wsi, którym spalił się dom, dała im dach nad głową, wyżywienie, zorganizowała ubrania, uruchomiła zbiórkę, pukała do wszystkich drzwi z prośbą o wsparcie. Dzięki jej niesamowitej energii i charyzmie w krótkim czasie zebrano sporą kwotę pozwalającą zabezpieczyć byt pogorzelcom. Promuje wolontariat i pomoc bliźniemu poprzez rozpowszechnianie zbiórek i angażowanie się w nie. Nie jest też obojętna na krzywdę czworonogów. Jako przewodnicząca KGW w Dynaku nieustanie dąży do poprawy jakości życia mieszkańców wioski, do zapewnienia im możliwości rozwoju, poszerzania horyzontów i wspólnych działań. Jest bezcenną osobą dla lokalnej społeczności.

WOLONTARIAT GRUPOWY

LAUREATHospicjum Królowej Apostołów w Radomiu - wolontaryjna działalność na rzecz osób w terminalnej fazie choroby onkologicznej w domach chorych w formie wolontariatu medycznego i niemedycznego. W ostatnim roku Hospicjum objęło opieką 100 osób chorych udzielając całodobowego wsparcia. Pielęgniarki i wolontariusze odwiedzili chorych podopiecznych 9600 razy, lekarz 2400 razy. 

WYRÓŻNIENIELokalne Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Zwierząt Psijazna Dłoń - od ponad 4 lat walczy z bezdomnością psów na terenie miasta Raciąża. Prowadzi miejską przechowalnię, w której średnio przebywa od 5 do 12 psów oraz około 10 kotów. Stowarzyszenie liczy 6 członków, których każdy dzień zaczyna się i kończy pracą związaną z opieką nad swoimi podopiecznymi poświęcając swój prywatny czas i życie osobiste. Dzięki działalności stowarzyszenia od 2019 roku kochający dom znalazło około 150 zwierząt.


KATEGORIA WOLONTARIAT SENIORÓW


WOLONTARIAT INDYWIDUALNY

LAUREAT: Marzena Dobraczyńska - społeczniczka i miejscowa patriotka. Zaangażowała się w działania Stowarzyszenia Enjoy Leoncin podnosząc swoją wiedzę na temat okolicy w której zamieszkała. W tej chwili gmina Leoncin nie ma przed nią tajemnic, zna jej mocne strony, ale i bolączki mieszkańców, szczególnie seniorów. Pisze do miejscowego Tygodnika Nowodworskiego, interweniując w sprawach, które zgłaszają jej mieszkańcy, ale również podkreśla walory mieszkania w gminie. Największym sukcesem jest integracja środowiska senioralnego oraz jego edukacja. Objęła pomocą 35 osób w obszarze działań kulturalnych, zdrowotnych i edukacyjnych. 

WOLONTARIAT GRUPOWY

LAUREATWolontariat Międzypokoleniowy i Dzienny Dom "Senior +" -  uczy tolerancji i akceptacji dysfunkcji, wyrozumiałości i wspólnego tworzenia. Seniorzy z Dziennego „Domu Senior+" w Woli Karczewskiej regularnie uczestniczą we wspólnych akcjach z Centrum Wolontariatu, podobnie jak osoby starsze działające w ramach stowarzyszenia seniorów czy Rady Seniorów. Wszystkie powyższe grupy podejmują wspólne działania i aktywności, m.in. promują aktywność fizyczną, biorąc udział w akcji "Seniorzy na Orliki", gdzie wspólnie uprawiają sport, grają w gry zespołowe.

WYRÓŻNIENIEAkademia Aktywności - prowadzi działalność pośrednictwa wolontariatu, w szczególności dla osób 55+. Akademia pośredniczy w znalezieniu wolontariuszy, którzy chcą wesprzeć swoją pracą Imprezy sportowe, kulturalne oraz ważne wydarzenia odbywające się na terenie Radomia i okolic. Akademia Aktywności wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym środowiska 55+. Wolontariusze działający na rzecz Stowarzyszenia zdobywają doświadczenie i zaczynają chętnie uczestniczyć w wielu przedsięwzięciach społecznych. Udzielają wsparcia organizacyjnego w wielu imprezach i wydarzeniach. Działalność wolontariatu 55+ cieszy się coraz większym zainteresowaniem mieszkańców Radomia a grupa wolontariuszy 55+ stale się powiększa się, Akademia wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu społecznemu.


KATEGORIA SPECIALNA – POMOC UKRAINIE


LAUREAT: Fundacja AVE - to niezwykli ludzie, którzy są pełni pasji i wielkiego serca. A wszystko czego się tkną - zamieniają nie w złoto, ale w pozytywny sukces, innymi słowy, w dobro!!! BAJDARKOBUS, TURO DE BABELO KONTRAU AMIKEJO, P&R, a do tego 10 po brzegi wypchanych ciężarówek z żywnością, kilkadziesiąt dzieciaków Ukraińskich na SUPER BUDZIE - to tylko wycinek działalności Fundacji AVE w roku szkolnym 2022/2023, skierowany do Ukraińców! I do tych, którzy znaleźli się w Polsce, i do tych, którzy uciekli ze wschodu i schronili się na zachodzie kraju, i do szpitali, i do armii, i do ukraińskiego NGO-sa, działającego na rzecz dzieci, młodzieży i uchodźców - Fundacji ECO-MItOSlERDZIE. Łącznie z pomocy Fundacji skorzystało ponad 4000 Ukraińców, głównie dzieci i młodzieży, a zaangażowanych w tę pomoc było blisko 200 wolontarluszy!

WYRÓŻNIENIEChorągiew Mazowiecka ZHP Hufiec Radom-Miasto - swoją działalność w całości opiera na pracy wolontariuszy. Już od samego początku wojny na Ukrainie organizacja ta wykazała się szczególnym zaangażowaniem w niesieniu pomocy ofiarom wojny i wyraziła chęć współpracy z Centrum Organizacji Pozarządowych w prowadzeniu i koordynowaniu Punktu Pomocy Ukrainie, który powstał już na początku wojny na Ukrainie. Od  22 listopada 2022 r. Hufiec przejął prowadzenie Punktu. Podczas całego okresu działalności Punktu wolontariusze Hufca wykazywali się szczególnym zaangażowaniem w niesienie pomocy potrzebującym. A było ich ponad 100 osób. Zajmowali się m. in. zbiórką darów i przygotowywaniem transportów dla potrzebujących z Ukrainy oraz bezpośrednim niesieniem pomocy osobom przybywającym do Punktu Pomocy (m. in. przygotowywaniem i wydawaniem paczek humanitarnych, udzielaniem informacji). Punkt Pomocy był miejscem, którego działalność odbiła się szerokim echem w kraju a nawet za granicą. Było to miejsce, w którym osoby uciekające przed wojną na Ukrainie mogły zawsze liczyć na pomoc, na wysłuchanie, na chwilę wytchnienia w tym trudny czasie.

WYRÓŻNIENIEFundacja "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem” - od pierwszych dni wybuchu wojny jest zaangażowana w pomoc uchodźcom z Ukrainy. Angażują wiele środków finansowych, czasu, pracy i serca by otoczyć opieką i wsparciem tych, którzy tego potrzebują. Choć spada zaangażowanie Polaków oraz większości organizacji pozarządowych w pomoc uchodźcom, to ich zaangażowanie jest nadal na tym samym poziomie - duże. W swoich działaniach wspierają dzieci, ich matki oraz seniorów, którzy uciekli ze swojego kraju w związku z bestialskim atakiem Rosji na Ukrainę. Oferowana pomoc jest starannie przemyślana, zaplanowana i adekwatna do potrzeb. Fundacja "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej Młodzi Razem" ma zdolność i moc zjednywania lokalnych środowisk i angażowania do działania. Oferowana pomoc z każdym tygodniem i miesiącem zyskuje na znaczeniu, ponieważ potrzeby wciąż są ogromne, a źródła innych działań wygasają. 

powróć