Pin It

Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje, że w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2022 rok zostały zabezpieczone środki finansowe w wysokości 500 000 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na realizację w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 i 1265), zadanie publiczne pn. „Wsparcie organizacji pozarządowych w trybie "małych dotacji" na rzecz uchodźców z Ukrainy”.

Składanie ofert przez generator Witkac.pl będzie możliwe od 8 lipca 2022 r.

W ramach projektu mogą być realizowane następujące działania:

  1.   pomoc socjalno-bytowa dla uchodźców z Ukrainy;
  2.   organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży (szczególności integracja z młodzieżą polską przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego);
  3.   działania integracyjne dla dzieci i młodzieży oraz seniorów;
  4.   programy adaptacyjne, które pomogą przygotować się do edukacji w Polsce;
  5.    wsparcie dla pomagających, przeciwdziałanie wypaleniu, koordynacja wolontariatu.

Dodatkowych informacji udzielają pracowniczki Departamentu Organizacji – Biura Dialogu i Inicjatyw Społecznych:

  •  Joanna Bogucka, tel. 225 979 683;
  •  Joanna Malarczyk, tel. 225 979 679.

Nabór ofert na realizację zadania publicznego pn. „Wsparcie organizacji pozarządowych w trybie małych dotacji na rzecz uchodźców z Ukrainy”

pobierz

 

powróć