Pin It

Samorząd Województwa Mazowieckiego zaprasza właścicieli obiektów zabytkowych do wzięcia udziału w II edycji konkursu „Renowacja Roku Zabytków Mazowsza”.

Konkurs jest skierowany do posiadaczy obiektów nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków i znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego, przy których przeprowadzono prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane zakończone po 1 stycznia 2019 r.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 sierpnia br. W konkursie przyznane zostaną nagrody pieniężne.

Regulamin, formularz zgłoszeniowy i inne informacje są dostępna na stronie: https://bip.mazovia.pl/pl/bip/zalatw-sprawe/kultura-i-turystyka/dziedzictwo/renowacja-roku-zabytkow-mazowsza/renowacja-roku-zabytkow-mazowsza-1.html

powróć