Pin It

Samorząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do wzięcia udziału w III edycji konkursu fotograficznego „Odkrywamy nasze dziedzictwo”.

W tym roku zapraszamy do odkrycia dekoracji architektonicznych, takich jak: mozaiki, freski, sgraffita, witraże, ozdobne posadzki, stiuki, polichromie, malarstwo ścienne, murale, okładziny ceramiczne, tynki ozdobne i płaskorzeźby. Przewidziano nagrody pieniężne. Regulamin, formularze zgłoszeniowe i inne informację są dostępne na stronie: https://bip.mazovia.pl/pl/bip/zalatw-sprawe/kultura-i-turystyka/dziedzictwo/odkrywamy-nasze-dziedzictwo/iii-edycja-konkursu-fotograficznego-odkrywamy-nasze-dziedzictwo.html

powróć