Pin It

Komisja Wyborcza zgodnie z § 15 ust. 10 Ordynacji wyborczej stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały nr 220/2022 Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie Ordynacji wyborczej wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków Komitetu Monitorującego programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, podaje wyniki wyborów organizacji pozarządowych zgłoszonych w ramach naboru uzupełniającego do KM programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Organizacje kandydujące lub organizacje biorące udział w głosowaniu, które nie zgadzają się z opublikowaną listą mają prawo do wniesienia protestu do Komisji Odwoławczej w ciągu 3 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów.
Protest powinien być podpisany przez reprezentanta/ów organizacji za pomocą podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego lub podpisu osobistego, który przesyła się w formie dostępnej, w formacie .pdf, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: sekretariat.rdpp@kprm.gov.plw tytule maila należy wpisać – Protest _ Wybory do KM FEM21-27_nabór uzupełniający. 

Uchwała nr 9/2023 Komisji Wyborczej 

pobierz

Załącznik do uchwały_wyniki wyborów do KM FEM21-27

pobierz

 

powróć