Pin It

Punkt Kontaktowy Programu „Europa dla obywateli” serdecznie zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych i innych organizacji i instytucji nienastawionych na zysk, działających na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, kultury, edukacji i pamięci europejskiej do składania wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Europa dla obywateli”.

„Europa dla obywateli” to program Unii Europejskiej wspierający organizacje pozarządowe i samorządy, a także inne organizacje i instytucje nienastawione na zysk, działające w obszarze społeczeństwa obywatelskiego, kultury i edukacji, w realizacji projektów związanych z tematyką obywatelstwa europejskiego, inicjatyw lokalnych, zaangażowania społecznego i demokratycznego oraz pamięci europejskiej.

Polski Punkt Kontaktowy „Europa dla obywateli” ma za zadanie informować o możliwościach finansowania działań inicjowanych przez polskie organizacje, konsultować wnioski o dofinansowanie oraz upowszechniać efekty realizowanych projektów.

Szczegółowe informacje o programie dostępne są na stronie: https://europadlaobywateli.pl/.
  

powróć