Prezydium I Kadencja 2019-2021

O Sejmiku

Młodzieżowy Sejmik Województwa Mazowieckiego powstał z inicjatywy młodzieży. Celem Sejmiku jest aktywizacja młodych Mazowszan
i zaangażowanie ich w życie społeczne i publiczne regionu.

Sejmik pracuje zgodnie z podejściem „od problemu do rozwiązania”, by dać radnym poczucie sprawczości i przekonanie, że działają
w imieniu młodzieży z Mazowsza i na jej rzecz. Sejmik ma także charakter inicjatywny, wnioskodawczy i konsultacyjno-doradczy dla
organów samorządu województwa mazowieckiego. Władze województwa liczą na to, że będzie partnerem w dostarczaniu trafnych
i społecznie akceptowanych rozwiązań w wielu obszarach.

Pierwsza kadencja młodzieżowego sejmiku rozpoczęła się uroczystą sesją 12 grudnia 2019 r., a zakończy się wraz z upływem roku 2021.
W skład sejmiku weszło 51 radnych, uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, wyłonionych w siedmiu okręgach wyborczych.

Zadanie zorganizowania i prowadzenia Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego w latach 2019-2021 Zarząd Województwa
Mazowieckiego powierzył w trybie otwartego konkursu ofert Fundacji Civis Polonus.

 REGULAMIN MŁODZIEŻOWEGO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

pobierz

 

ikona facebook    

 

powróć

Radni I Kadencja 2019-2021

Radni