Mapa aktywności lokalnej województwa mazowieckiego

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do współtworzenia mapy aktywności lokalnej województwa mazowieckiego poprzez dodanie swojej organizacji do bazy danych na naszej stronie.

Chcielibyśmy, aby docelowo znalazły się tu dane mazowieckich organizacji aktywnie działających w swoich środowiskach. W szczególności tych  korzystających ze wsparcia finansowego Województwa Mazowieckiego, jak również współpracujących z nim w inny sposób, np. poprzez udział w konsultacjach programu współpracy.

Zdajemy sobie sprawę, że uzupełnianie zawartych w niej danych możliwe jest tylko przy aktywnym udziale samych organizacji pozarządowych. Zachęcamy więc wszystkich do umieszczania i aktualizowania w bazie informacji o działaniach swoich organizacji.

W trosce o aktualność danych wprowadzonych do bazy, co roku przeprowadzana będzie jej aktualizacja. Do każdej organizacji, której dane znajdują się w bazie zwracać się będziemy z prośbą o ich weryfikację i  ewentualną aktualizację.

Aby dodać organizację do bazy, a później mieć możliwość aktualizacji danych należy uzyskać login i hasło, korzystając z formularza poniżej (+Dodaj organizację)


 

Wyszukaj Organizacje Pozarządowe działające na terenie województwa Mazowieckiego

+ Dodaj organizację

Wyszukiwarka organizacji

Wyniki wyszukiwania

Koło Gospodyń Wiejskich w Wielgolesie

Status OPP: nie

Forma prawna: Inna

Miejscowość: 0

Nr KRS lub innego rejestru: 1412100003

NIP: 8222378660

Adres strony internetowej: brak

Koło Gospodyń Wiejskich w Wielgolesie, po kilkunastu latach przerwy, wznowiło działalność w roku 2019. Działa na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich, wspiera przedsiębiorczość kobiet, dba o lokalną tradycję i dziedzictwo kulturowe naszej społeczności. Organizujemy spotkania integrujące mieszkańców, jak kiermasze, dożynki, festyny. Założyliśmy zespół ludowy, żeby przybliżać tradycję i obrzędy wykonując piosenki naszych dziadków. Wspieramy seniorów, pomagając im w rozwiązaniu problemów życia codziennego, zwłaszcza w trudnym okresie pandemii. Dbamy o estetykę naszej miejscowości, starając się zmieniać mało atrakcyjne miejsca w przyjemne strefy relaksu.

Miejscowość: 0

Ulica: Wielgolas ul. Mińska

Nr domu i lokalu: 15 / -

Kod pocztowy: 05-334

Powiat: 0

Województwo: mazowieckie

Rok powstania: 2019

Telefon: +48663062447

E-mail: agnieszkaproczka@vp.pl

Strona www: brak


Siedziba dostępna dla osób z niepełnosprawnością: nie

Dane rejestrowe:

Forma prawna: Inna

Nr KRS lub innego rejestru: 1412100003

REGON: 384752538

NIP: 8222378660

Rok powstania: 2019

Obszary działania organizacji:

  • działalnośc na rzecz organizacji pozarządowych
  • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
  • działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka
  • działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
  • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
  • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Dotacje z budżetu województwa mazowieckiego

Rok Obszar współpracy Tytuł projektu Kwota dotacji
2020 Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych Zakup strojów ludowych 5000
powróć