Mapa aktywności lokalnej województwa mazowieckiego

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do współtworzenia mapy aktywności lokalnej województwa mazowieckiego poprzez dodanie swojej organizacji do bazy danych na naszej stronie.

Chcielibyśmy, aby docelowo znalazły się tu dane mazowieckich organizacji aktywnie działających w swoich środowiskach. W szczególności tych  korzystających ze wsparcia finansowego Województwa Mazowieckiego, jak również współpracujących z nim w inny sposób, np. poprzez udział w konsultacjach programu współpracy.

Zdajemy sobie sprawę, że uzupełnianie zawartych w niej danych możliwe jest tylko przy aktywnym udziale samych organizacji pozarządowych. Zachęcamy więc wszystkich do umieszczania i aktualizowania w bazie informacji o działaniach swoich organizacji.

W trosce o aktualność danych wprowadzonych do bazy, co roku przeprowadzana będzie jej aktualizacja. Do każdej organizacji, której dane znajdują się w bazie zwracać się będziemy z prośbą o ich weryfikację i  ewentualną aktualizację.

Aby dodać organizację do bazy, a później mieć możliwość aktualizacji danych należy uzyskać login i hasło, korzystając z formularza poniżej (+Dodaj organizację)


 

Wyszukaj Organizacje Pozarządowe działające na terenie województwa Mazowieckiego

+ Dodaj organizację

Wyszukiwarka organizacji

Wyniki wyszukiwania

Fundacja W Podróży

Status OPP: nie

Forma prawna: Fundacja

Miejscowość: Grodzisk Mazowiecki

Nr KRS lub innego rejestru: 0000746415

NIP: 5291822843

Adres strony internetowej: polaimichalwpodrozy.pl

Nasze działania związane są z edukacją i głównymi odbiorcami są dzieci i młodzież oraz rodziny. Realizujemy projekty wpisujące się w podstawę programową szkół oraz znacznie je rozszerzające. Jesteśmy zaangażowani w projekty ochrony zagrożonych gatunków zarówno tych egotycznych (działamy m.in w Azji i Afryce) jak i bliskich polskim dzieciom.

Miejscowość: Grodzisk Mazowiecki

Ulica: Jesionowa

Nr domu i lokalu: 14 / 2

Kod pocztowy: 05-827

Powiat: Powiat grodziski

Województwo: mazowieckie

Rok powstania: 2018

Telefon: 606-660-725

E-mail: pszustakiewicz@wp.pl

Strona www: polaimichalwpodrozy.pl


Siedziba dostępna dla osób z niepełnosprawnością: nie

Dane rejestrowe:

Forma prawna: Fundacja

Nr KRS lub innego rejestru: 0000746415

REGON: 381145298

NIP: 5291822843

Rok powstania: 2018

Obszary działania organizacji:

  • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży
  • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
  • ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
  • nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
  • pomoc Polonii i Polakom za granicą
  • promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
  • turystyka i krajoznawstwo

powróć