Mapa aktywności lokalnej województwa mazowieckiego

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do współtworzenia mapy aktywności lokalnej województwa mazowieckiego poprzez dodanie swojej organizacji do bazy danych na naszej stronie.

Chcielibyśmy, aby docelowo znalazły się tu dane mazowieckich organizacji aktywnie działających w swoich środowiskach. W szczególności tych  korzystających ze wsparcia finansowego Województwa Mazowieckiego, jak również współpracujących z nim w inny sposób, np. poprzez udział w konsultacjach programu współpracy.

Zdajemy sobie sprawę, że uzupełnianie zawartych w niej danych możliwe jest tylko przy aktywnym udziale samych organizacji pozarządowych. Zachęcamy więc wszystkich do umieszczania i aktualizowania w bazie informacji o działaniach swoich organizacji.

W trosce o aktualność danych wprowadzonych do bazy, co roku przeprowadzana będzie jej aktualizacja. Do każdej organizacji, której dane znajdują się w bazie zwracać się będziemy z prośbą o ich weryfikację i  ewentualną aktualizację.

Aby dodać organizację do bazy, a później mieć możliwość aktualizacji danych należy uzyskać login i hasło, korzystając z formularza poniżej (+Dodaj organizację)


 

Wyszukaj Organizacje Pozarządowe działające na terenie województwa Mazowieckiego

+ Dodaj organizację

Wyszukiwarka organizacji

Wyniki wyszukiwania

Fundacja Edu & More

Status OPP: nie

Forma prawna: Fundacja

Miejscowość: M. st. Warszawa

Nr KRS lub innego rejestru: 0000556312

NIP: 7010482671

Adres strony internetowej: eduandmore.org

Fundacja działa przede wszystkim na rzecz cudzoziemców w Polsce oraz Polaków za granicą, koncentruje swoje prace na promocji i nauce języka polskiego oraz krzewieniu polskiej kultury. Prowadzi też działania integrujące Polaków i cudzoziemców. Innym obszarem zainteresowania fundacji jest promocja lokalnej kultury i historii poprzez wspieranie rodziców i edukatorów w organizowaniu ciekawych projektów dla dzieci.

Miejscowość: M. st. Warszawa

Ulica: Nowogrodzka

Nr domu i lokalu: 44 / 7

Kod pocztowy: 00-695

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Województwo: mazowieckie

Rok powstania: 2015

Telefon: 226221441

E-mail: fundacja@eduandmore.org

Strona www: eduandmore.org


Siedziba dostępna dla osób z niepełnosprawnością: nie

Dane rejestrowe:

Forma prawna: Fundacja

Nr KRS lub innego rejestru: 0000556312

REGON: 361410190

NIP: 7010482671

Rok powstania: 2015

Obszary działania organizacji:

  • działalność na rzecz integracji cudzoziemców
  • działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
  • działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
  • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
  • nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
  • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  • pomoc Polonii i Polakom za granicą
  • promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą

powróć