Mapa aktywności lokalnej województwa mazowieckiego

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do współtworzenia mapy aktywności lokalnej województwa mazowieckiego poprzez dodanie swojej organizacji do bazy danych na naszej stronie.

Chcielibyśmy, aby docelowo znalazły się tu dane mazowieckich organizacji aktywnie działających w swoich środowiskach. W szczególności tych  korzystających ze wsparcia finansowego Województwa Mazowieckiego, jak również współpracujących z nim w inny sposób, np. poprzez udział w konsultacjach programu współpracy.

Zdajemy sobie sprawę, że uzupełnianie zawartych w niej danych możliwe jest tylko przy aktywnym udziale samych organizacji pozarządowych. Zachęcamy więc wszystkich do umieszczania i aktualizowania w bazie informacji o działaniach swoich organizacji.

W trosce o aktualność danych wprowadzonych do bazy, co roku przeprowadzana będzie jej aktualizacja. Do każdej organizacji, której dane znajdują się w bazie zwracać się będziemy z prośbą o ich weryfikację i  ewentualną aktualizację.

Aby dodać organizację do bazy, a później mieć możliwość aktualizacji danych należy uzyskać login i hasło, korzystając z formularza poniżej (+Dodaj organizację)


 

Wyszukaj Organizacje Pozarządowe działające na terenie województwa Mazowieckiego

+ Dodaj organizację

Wyszukiwarka organizacji

Wyniki wyszukiwania

Fundacja Klub Sportowy Gimnastyki i Tańca MASH ART

Status OPP: nie

Forma prawna: Fundacja

Miejscowość: Żyrardów

Nr KRS lub innego rejestru: 0000802962

NIP: 8381870190

Adres strony internetowej: www.mashart.pl

Fundacja Klub Sportowy Gimnastyki i Tańca MASH ART od 10.09.2019 roku realizuje swoje cele statutowe jakimi są m.in. popularyzacja sportu, kultury fizycznej i zdrowego trybu życia, w szczególności w środowisku dzieci i młodzieży, inicjowanie, organizowanie i wspieranie działalności edukacyjnej, kulturalnej, wspieranie rozwoju i upowszechnianie kultury fizycznej oraz sportu, w tym w szczególności w zakresie gimnastyki artystycznej, gimnastyki estetycznej, tańca klasycznego (baletu) i pozostałych stylów, technik tańca. Na 2021 rok zaplanowaliśmy wiele działań w ramach upowszechniania kultury fizycznej. Kultura fizyczna to nie tylko te najbardziej popularne sporty, ale również te które są mniej znane, jak gimnastyka artystyczna (dyscyplina olimpijska od 1984 r.), gimnastyka sportowa (dyscyplina olimpijska od 1896 r.) czy taniec sportowy - które dzięki naszym staraniom mają coraz to większe grono odbiorców!

Miejscowość: Żyrardów

Ulica: Pileckiego

Nr domu i lokalu: 42a / -

Kod pocztowy: 96-300

Powiat: Powiat żyrardowski

Województwo: mazowieckie

Rok powstania: 2019

Telefon: 536400064

E-mail: biuro@szkolazyrardow.pl

Strona www: www.mashart.pl


Siedziba dostępna dla osób z niepełnosprawnością: nie

Dane rejestrowe:

Forma prawna: Fundacja

Nr KRS lub innego rejestru: 0000802962

REGON: 0000802962

NIP: 8381870190

Rok powstania: 2019

Obszary działania organizacji:

 • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży
 • działalność na rzecz integracji cudzoziemców
 • działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 • nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
 • ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza
 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
 • pomoc Polonii i Polakom za granicą
 • promocja i organizacja wolontariatu
 • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
 • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, działania wspomagające rozwój demokracji
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

powróć