Mapa aktywności lokalnej województwa mazowieckiego

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do współtworzenia mapy aktywności lokalnej województwa mazowieckiego poprzez dodanie swojej organizacji do bazy danych na naszej stronie.

Chcielibyśmy, aby docelowo znalazły się tu dane mazowieckich organizacji aktywnie działających w swoich środowiskach. W szczególności tych  korzystających ze wsparcia finansowego Województwa Mazowieckiego, jak również współpracujących z nim w inny sposób, np. poprzez udział w konsultacjach programu współpracy.

Zdajemy sobie sprawę, że uzupełnianie zawartych w niej danych możliwe jest tylko przy aktywnym udziale samych organizacji pozarządowych. Zachęcamy więc wszystkich do umieszczania i aktualizowania w bazie informacji o działaniach swoich organizacji.

W trosce o aktualność danych wprowadzonych do bazy, co roku przeprowadzana będzie jej aktualizacja. Do każdej organizacji, której dane znajdują się w bazie zwracać się będziemy z prośbą o ich weryfikację i  ewentualną aktualizację.

Aby dodać organizację do bazy, a później mieć możliwość aktualizacji danych należy uzyskać login i hasło, korzystając z formularza poniżej (+Dodaj organizację)


 

Wyszukaj Organizacje Pozarządowe działające na terenie województwa Mazowieckiego

+ Dodaj organizację

Wyszukiwarka organizacji

Wyniki wyszukiwania

Urząd Miasta Józefowa

Status OPP: nie

Forma prawna: Inna

Miejscowość: 0

Nr KRS lub innego rejestru: 000524855

NIP: 5321876141

Adres strony internetowej: http://jozefow.bip.eur.pl/public/

URZĄD MIASTA JÓZEFOWA - Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej. Powstała w 1975 roku. URZĄD MIASTA JÓZEFOWA - Jednostka budżetowa.

Miejscowość: 0

Ulica: Kardynała Wyszyńskiego

Nr domu i lokalu: 1 /

Kod pocztowy: 05-420

Powiat: 0

Województwo: 0

Rok powstania: 1975

Telefon: 227790000

E-mail: um@jozefow.pl

Strona www: http://jozefow.bip.eur.pl/public/


Siedziba dostępna dla osób z niepełnosprawnością: nie

Dane rejestrowe:

Forma prawna: Inna

Nr KRS lub innego rejestru: 000524855

REGON: 000524855

NIP: 5321876141

Rok powstania: 1975

Obszary działania organizacji:

  • ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza

powróć