Mapa aktywności lokalnej województwa mazowieckiego

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do współtworzenia mapy aktywności lokalnej województwa mazowieckiego poprzez dodanie swojej organizacji do bazy danych na naszej stronie.

Chcielibyśmy, aby docelowo znalazły się tu dane mazowieckich organizacji aktywnie działających w swoich środowiskach. W szczególności tych  korzystających ze wsparcia finansowego Województwa Mazowieckiego, jak również współpracujących z nim w inny sposób, np. poprzez udział w konsultacjach programu współpracy.

Zdajemy sobie sprawę, że uzupełnianie zawartych w niej danych możliwe jest tylko przy aktywnym udziale samych organizacji pozarządowych. Zachęcamy więc wszystkich do umieszczania i aktualizowania w bazie informacji o działaniach swoich organizacji.

W trosce o aktualność danych wprowadzonych do bazy, co roku przeprowadzana będzie jej aktualizacja. Do każdej organizacji, której dane znajdują się w bazie zwracać się będziemy z prośbą o ich weryfikację i  ewentualną aktualizację.

Aby dodać organizację do bazy, a później mieć możliwość aktualizacji danych należy uzyskać login i hasło, korzystając z formularza poniżej (+Dodaj organizację)


 

Wyszukaj Organizacje Pozarządowe działające na terenie województwa Mazowieckiego

+ Dodaj organizację

Wyszukiwarka organizacji

Wyniki wyszukiwania

Międzynarodowy Ruch Latających Plecaczków / Flying Bag

Status OPP: nie

Forma prawna: Fundacja

Miejscowość: M. st. Warszawa

Nr KRS lub innego rejestru: 0000744931

NIP: 5272862965

Adres strony internetowej: www.linkedin.com/company/flying-bag/

Założycielką międzynarodowego ruchu „Latających Plecaczków” jest Kira Sukhoboichenko, która obecnie ma 14 lat i jest uczennicą SP M.St. Warszawy. W wieku 10 lat Kira została uznana za zwycięzcę w konkursie start-upów dziecięcych w Polsce na pomysł „Plecak Latający” (otrzymała nagrodę internautów). Misja - Zachęcamy uczniów do opowiadania o swoich pomysłach, aby każdy odkrył swój potencjał. Jednoczymy uczniów z całego świata, pasjonujących się swoimi ideami. Co dokładnie robimy? - Organizowanie nowego Święta - Międzynarodowy Dzień Plecaka 15 października. - Coroczne organizowanie maratonu online z przedstawicielami innych krajów osobom fizycznym i prawnym w celu integrowania i wymiany doświadczenia w zakresie edukacji. - Stworzenie objazdowej ekspozycji wystawowej, pokazującej różnorodności plecaków i przyborów szkolnych, z których korzystają dzieci z różnych terytoriów krajów i kontynentów.

Miejscowość: M. st. Warszawa

Ulica: Aleja KEN

Nr domu i lokalu: 36 / 112B

Kod pocztowy: 02-797

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Województwo: mazowieckie

Rok powstania: 2018

Telefon: 516734287

E-mail: flyingbag.org@gmail.com

Strona www: www.linkedin.com/company/flying-bag/


Siedziba dostępna dla osób z niepełnosprawnością: nie

Dane rejestrowe:

Forma prawna: Fundacja

Nr KRS lub innego rejestru: 0000744931

REGON: 38110275100000

NIP: 5272862965

Rok powstania: 2018

Obszary działania organizacji:

  • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży
  • działalność na rzecz integracji cudzoziemców
  • działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
  • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
  • działalnośc na rzecz organizacji pozarządowych
  • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  • nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
  • promocja i organizacja wolontariatu
  • promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą

powróć