Mapa aktywności lokalnej województwa mazowieckiego

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do współtworzenia mapy aktywności lokalnej województwa mazowieckiego poprzez dodanie swojej organizacji do bazy danych na naszej stronie.

Chcielibyśmy, aby docelowo znalazły się tu dane mazowieckich organizacji aktywnie działających w swoich środowiskach. W szczególności tych  korzystających ze wsparcia finansowego Województwa Mazowieckiego, jak również współpracujących z nim w inny sposób, np. poprzez udział w konsultacjach programu współpracy.

Zdajemy sobie sprawę, że uzupełnianie zawartych w niej danych możliwe jest tylko przy aktywnym udziale samych organizacji pozarządowych. Zachęcamy więc wszystkich do umieszczania i aktualizowania w bazie informacji o działaniach swoich organizacji.

W trosce o aktualność danych wprowadzonych do bazy, co roku przeprowadzana będzie jej aktualizacja. Do każdej organizacji, której dane znajdują się w bazie zwracać się będziemy z prośbą o ich weryfikację i  ewentualną aktualizację.

Aby dodać organizację do bazy, a później mieć możliwość aktualizacji danych należy uzyskać login i hasło, korzystając z formularza poniżej (+Dodaj organizację)


 

Wyszukaj Organizacje Pozarządowe działające na terenie województwa Mazowieckiego

+ Dodaj organizację

Wyszukiwarka organizacji

Wyniki wyszukiwania

Stowarzyszenie Odrodzenie Urzecza

Status OPP: nie

Forma prawna: Stowarzyszenie zwykłe

Miejscowość: Piaseczno

Nr KRS lub innego rejestru: Numer ewidencji

NIP: 1231474684

Adres strony internetowej: brak

Stowarzyszenie na rzecz zachowanie, rozwoju i upowszechniania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu nadwiślańskiego Urzecza

Miejscowość: Piaseczno

Ulica: Kusocińskiego

Nr domu i lokalu: 8 / 3

Kod pocztowy: 05-500

Powiat: Powiat piaseczyński

Województwo: mazowieckie

Rok powstania: 2020

Telefon: 722010340

E-mail: odrodzenieurzecza@gmail.com

Strona www: brak


Siedziba dostępna dla osób z niepełnosprawnością: nie

Dane rejestrowe:

Forma prawna: Stowarzyszenie zwykłe

Nr KRS lub innego rejestru: Numer ewidencji

REGON: 386870897

NIP: 1231474684

Rok powstania: 2020

Obszary działania organizacji:

  • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

powróć